PRIMA MODA S.A.: wyniki finansowe

2019-10-02 00:53
publikacja
2019-10-02 00:53
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_PM_SA_za_I_polrocze_2019_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2019_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_Prima_Moda.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_PM_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_co_do_zastrzezenia.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody ze sprzedaży towarów 11647 15081
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 197 1593
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 27 1058
IV. Zysk (strata) netto 13 1093
V. Kapitał własny 11126 11313
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2647 16
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -8
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2189 -426
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Sprawozdanie z działalności PM SA za I półrocze 2019 r.pdfSprawozdanie z działalności PM SA za I półrocze 2019 r.pdf Sprawozdanie z działalności PM SA za I półrocze 2019 r.
Skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r.pdfSkrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r.pdf Skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r
Raport z przeglądu Prima Moda.pdfRaport z przeglądu Prima Moda.pdf Raport z przeglądu Prima Moda
Oświadczenie Zarządu PM SA.pdfOświadczenie Zarządu PM SA.pdf Oświadczenie Zarządu PM SA
Stanowisko co do zastrzezenia.pdfStanowisko co do zastrzezenia.pdf Stanowisko co do zastrzezenia

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-01 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki