2,2600 zł
-0,88% -0,0200 zł
Polimex Mostostal SA (PXM)

Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny Emitenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-27
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. z siedzibą w
Płocku („Zamawiający”) a Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (podmiot zależny od Emitenta)(„Wykonawca”). Przedmiotem Umowy jest wykonanie w formule EPC robót dotyczących infrastruktury oraz rurociągów międzyobiektowych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Instalacja Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku” („Zadanie”).
Wynagrodzenie za wykonanie Zadania ma charakter zryczałtowany i wynosi 106.800.000,00 PLN netto. Umowa przewiduje dodatkowe wynagrodzenie w maksymalnej wysokości 13.150.000,00 PLN netto w przypadku potrzeby realizacji wyszczególnionych prac projektowych i wykonawczych o charakterze ewentualnym. Płatność wynagrodzenia będzie następowała w częściach, po zrealizowaniu określonych etapów Zadania. Wykonawca będzie mógł ubiegać się o zaliczkę w maksymalnej wysokości 10% wynagrodzenia netto. Wykonawca zobowiązał się zrealizować Zadanie w terminie do 34 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, bądź potrącanej z wynagrodzenia kaucji: zabezpieczenia należytej realizacji i starannego wykonania przedmiotu Umowy oraz usunięcia wad i usterek przedmiotu Umowy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych zabezpieczenia zwrotu zaliczki. Umowa przewiduje możliwość nałożenia kar umownych na Wykonawcę, ich łączna wartość z tytułu opóźnień nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto. W umowie zawarto możliwość nałożenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia netto na Wykonawcę w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Na okoliczność szkód Zamawiającego, przekraczających wysokość kary umownej, Zamawiający zastrzega w Umowie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Na podstawie Umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot Umowy gwarancji na okres 36 miesięcy, a na zakres Zadania obejmujący powłoki zabezpieczające i lakiernicze na okres 48 miesięcy. Strony przewidziały umowne prawo odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w określonych przypadkach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-27 Michał Głowiński Specjalista ds. prawnych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.