REKLAMA

POLENERGIA: ZMIANY DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLENERGIA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2021 R.

2021-05-31 08:29
publikacja
2021-05-31 08:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zaktualizowany_porzadek.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_Uchwal_ZWZA_nowe.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_Uchwal_ZWZA_(komplet_uchwal).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Porownanie_statutow.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekt_opinii_Zarzadu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
ZMIANY DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLENERGIA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2021 R.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 z dnia 22 maja 2021 r., informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r., dokonanej na skutek żądań akcjonariuszy Emitenta – BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie oraz Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie „Akcjonariusze”).
Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu nowych punktów:

1. podjęcie uchwały w sprawie powołania Grzegorza Stanisławskiego w skład Rady Nadzorczej;
2. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Marjolein Helder ze składu Rady Nadzorczej.
3. podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Ignacio Paz-Ares Aldanondo;
4. podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Thomasa Josepha O’Briena;
5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w celu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej przyznania Mansa Investments sp. z o.o. i BIF IV Europe Holdings Limited uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki.

Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał, porównanie dotychczas obowiązujących postanowień statutu z projektowanymi zmianami oraz projekt opinii Zarządu Emitenta w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Zaktualizowany porządek.pdfZaktualizowany porządek.pdf Nowy porządek obrad
Projekty Uchwał ZWZA_nowe.pdfProjekty Uchwał ZWZA_nowe.pdf Dodane projekty uchwał WZA
Projekty Uchwał ZWZA (komplet uchwał).pdfProjekty Uchwał ZWZA (komplet uchwał).pdf Projekty uchwał WZA
Porównanie statutów.pdfPorównanie statutów.pdf Porównanie postanowień statutu
Projekt opinii Zarządu.pdfProjekt opinii Zarządu.pdf Projekt opinii Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Jarosław Bogacz Członek Zarządu
2021-05-31 Piotr Maciołek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki