REKLAMA

POLENERGIA: WYNIKI AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

2022-12-20 18:16
publikacja
2022-12-20 18:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-20
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
WYNIKI AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”), niniejszym informuje, że zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 56/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej nr AZ/2/2022 spółka zależna Emitenta – tj. Polenergia Farma Wiatrowa Namysłów sp. z o.o., rozwijająca zespół 4 projektów farm fotowoltaicznych Szprotawa o docelowej łącznej mocy ok. 47 MW – wygrała aukcję.

Tym samym projekty te uzyskały prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do cen zaoferowanych w toku aukcji, za około 32 % ich łącznego wolumenu energii elektrycznej planowanej do wyprodukowania przez okres 15 lat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-20 Iwona Sierźęga Członek Zarządu
2022-12-20 Piotr Maciołek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki