REKLAMA

POINTPACK.PL S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku

2023-07-04 19:20
publikacja
2023-07-04 19:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-04
Skrócona nazwa emitenta
POINTPACK.PL S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Pointpack S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym publikuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku (ZWZ).

Na ZWZ Spółki stawili się akcjonariusze posiadający łącznie 465 933 akcji uprawniających do 465 933 głosów.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ są:
1. Pan Marek Piosik posiadający 220 911 akcji dających 220 911 głosów na ZWZ co stanowi 47,41 % głosów na ZWZ oraz 19,74% w ogólnej liczbie głosów w Spółce,
2. Pan Krzysztof Mikołaj Konwisarz posiadający 145 100 akcji dających 145 100 głosów na ZWZ co stanowi 31,14 % głosów na ZWZ oraz 12,97 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce,
3. Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadający 65 515 akcji dających 65 515 głosów na ZWZ co stanowi 14,06 % głosów na ZWZ oraz 5.86% ogólnej liczby głosów w Spółce.
4. Government of Norway posiadający 32 315 akcji dających 32 315 głosów na ZWZ co stanowi 6,94 % głosów na ZWZ oraz 2,89 % ogólnej liczby głosów w Spółce.


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych


Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Piosik - Prezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-04 Marek Piosik Prezes Zarządu Piosik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki