REKLAMA

POINTPACK: Korekta raportu EBI 3/2021

2021-02-23 22:44
publikacja
2021-02-23 22:44
Zarząd Spółki Pointpack S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego EBI nr 3/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku w ten sposób, że koryguje pomyłkę pisarską w tytule raportu polegająca na użyciu słowa „Zwyczajnego” zamiast „Nadzwyczajnego”
Korygowana treść przed korektą:
„Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POINTPACK S.A.”
Korygowana treść po korekcie:
„Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POINTPACK S.A.”

W związku z powyższym pełna skorygowana treść raportu brzmi:

Tytuł raportu:
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POINTPACK S.A.

Treść raportu:
Zarząd Spółki Pointpack S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22 marca 2021 roku na godzinę 11.00.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Małgorzata Sieradz-Podsiadły, ul. 11 Listopada 8 lok. 3/4, Grodzisk Mazowiecki.

Treść ogłoszenia wraz z informacją o liczbie akcji i głosów w Spółce, projekty uchwał będące przedmiotem obrad, a także formularze związane z udzielaniem pełnomocnictwa do udziału na Walnym Zgromadzeniu stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Piosik - Prezes Zarządu

Załączniki
20210223_224403_0000132174_0000127514.pdf
20210223_224403_0000132174_0000127515.pdf
20210223_224403_0000132174_0000127516.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki