REKLAMA

PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy z Bloober Team S.A. na wykonanie grafik komputerowych

2020-04-23 18:31
publikacja
2020-04-23 18:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2019
Data sporządzenia: 2020-04-23
Skrócona nazwa emitenta
PLATIGE IMAGE S.A.
Temat
Zawarcie umowy z Bloober Team S.A. na wykonanie grafik komputerowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”, „Wykonawca”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2020 r. powziął informację o wpłynięciu do Spółki podpisanej przez Bloober Team S.A. („Zamawiający”) i zawarł umowę na zakup przez Zamawiającego wartości niematerialnych i prawnych w postaci grafik generowanych komputerowo (CGI – Computer Generated Imagery) („Umowa”). Grafiki CGI wykorzystane będą do produkcji gry wideo typu AAA (Triple-A) tworzonej przez Zamawiającego.
Termin realizacji przedmiotu Umowy przypada na koniec stycznia 2021 r. Z tytułu realizacji prac objętych Umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto rzędu 5% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2019.
Zamawiający ma prawo w każdym czasie do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a w przypadku zaistnienia ważnych powodów m.in. gdy Emitent nie wykonuje Umowy zgodnie z jej postanowieniami, grafiki są niezgodne ze wskazaniami lub nieprzydatne do wykorzystania, ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za poprawnie zrealizowane prace.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-23 Karol Żbikowski Prezes Zarządu Karol Żbikowski
2020-04-23 Artur Małek Członek Zarządu Artur Małek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki