Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Pismo_Prezesa_PKO_Banku_Polskiego_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_PKO_Banku_Polskiego_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_sprawozdania_skonsolidowanego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_PKO_Banku_Polskiego_SA_dotyczaca_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_PKO_Banku_Polskiego_SA_dotyczace_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_Prezesa_PKO_Banku_Polskiego_SA_-_wersja_angielska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_PKO_Banku_Polskiego_SA_-_wersja_angielska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialanosci_-_wersja_angielska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_sprawozdania_skonsolidowanego_-_wersja_angielska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_PKO_Banku_Polskiego_SA_dotyczaca_sprawozdan_-_wersja_angielska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_-_wersja_angielska_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE mln zł mln zł mln EUR mln EUR
II. Wynik z tytułu odsetek 10 279 9 345 2 389 2 190
III. Wynik z tytułu prowizji i opłat 3 047 3 013 708 706
IV. Wynik z działalności operacyjnej 5 788 5 041 1 345 1 181
V. Zysk brutto 5 819 5 078 1 353 1 190
VI. Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 4 032 3 742 937 877
VII. Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 4 031 3 741 937 877
VIII. Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 3,22 2,99 0,75 0,70
IX. Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 3,22 2,99 0,75 0,70
X. Dochody całkowite netto 4 251 4 180 988 980
XI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 127 10 896 1 192 2 554
XII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 172) (5 492) (3 294) (1 287)
XIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 800) 2 122 (651) 497
XIV. Przepływy pieniężne netto (11 845) 7 526 (2 753) 1 764
XV. Suma aktywów 348 044 324 255 81 729 75 408
XVI. Kapitał własny ogółem 41 578 39 101 9 764 9 093
XVII. Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 41 587 39 111 9 766 9 096
XVIII. Kapitał zakładowy 1 250 1 250 294 291
XIX. Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 33,26 31,28 7,81 7,27
XXI. Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 33,26 31,28 7,81 7,27
XXIII. Łączny współczynnik kapitałowy 18,42% 18,88% 18,42% 18,88%
XXIV. Kapitał Tier 1 36 717 35 150 8 622 8 174
XXV. Kapitał Tier 2 2 700 2 700 634 628WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZELICZONO NA EUR WEDŁUG
NASTĘPUJĄCYCH KURSÓW


od 01.01.2019do 31.12.2019


od 01.01.2018do 31.12.2018
średnia kursów NBP na koniec miesięcznych okresów (pozycje rachunku
zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z
przepływów pieniężnych)


              4,3018


               4,2669
 


 


 


 31.12.2019 


 31.12.2018 
kurs średni NBP na dzień (pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej)


               4,2585


              4,3000
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa PKO Banku Polskiego SA.pdfPismo Prezesa PKO Banku Polskiego SA.pdf Pismo Prezesa PKO Banku Polskiego SA
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
Sprawozdanie Zarządu z działalności.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania skonsolidowanego.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania skonsolidowanego.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Ocena Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotycząca sprawozdań.pdfOcena Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotycząca sprawozdań.pdf Ocena Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotycząca sprawozdań
Oświadczenie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotyczące Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotyczące Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotyczące Komitetu Audytu
Pismo Prezesa PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdfPismo Prezesa PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdf Pismo Prezesa PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdfSprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska
Sprawozdanie Zarzadu z dzialanosci - wersja angielska.pdfSprawozdanie Zarzadu z dzialanosci - wersja angielska.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności - wersja angielska
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania skonsolidowanego - wersja angielska.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania skonsolidowanego - wersja angielska.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej - wersja angielska
Ocena Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotyczącą sprawozdań - wersja angielska.pdfOcena Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotyczącą sprawozdań - wersja angielska.pdf Ocena Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotycząca sprawozdań - wersja angielska
Oświadczenie Rady Nadzorczej - wersja angielska_.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej - wersja angielska_.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotyczące Komitetu Audytu - wersja angielska

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-11 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu
2020-02-11 Rafał Antczak Wiceprezes Zarządu
2020-02-11 Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu
2020-02-11 Maks Kraczkowski Wiceprezes Zarządu
2020-02-11 Mieczysław Król Wiceprezes Zarządu
2020-02-11 Adam Marciniak Wiceprezes Zarządu
2020-02-11 Piotr Mazur Wiceprezes Zarządu
2020-02-11 Jakub Papierski Wiceprezes Zarządu
2020-02-11 Jan Emeryk Rościszewski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-11 Danuta Szymańska Dyrektor Pionu Rachunkowości
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.