Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 13 marca 2017 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2017
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 13 marca 2017 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Raport nr 6/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 13 marca 2017 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść raportu:

Zarząd Banku PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, zwołanym na 13 marca 2017 r. („NWZ”), dysponowali 785.818.445 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 złotych i dzielący się na 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na NWZ w 62,87%.

Co najmniej 5% głosów z ogólnej liczby głosów na NWZ posiadali:
1) Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Finansów, posiadał 367.918.980 głosów, tj. 46,82% głosów na NWZ oraz 29,43% ogólnej liczby głosów;
2) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny– 117.000.000 głosów tj. 14,89% głosów na NWZ oraz 9,36% ogólnej liczby głosów;
3) AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK – 87.463.000 głosów tj. 11,13% głosów na NWZ oraz 7,00% ogólnej liczby głosów;
4) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 50.000.000 głosów tj. 6,36% głosów na NWZ oraz 4,00% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Report No. 6/2017 – List of shareholders holding at least 5% of the number of voting rights at the Extraordinary General Meeting of PKO Bank Polski S.A. convened for 13 March 2017. Legal grounds: Art 70.3 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and Public Companies, dated 29 July 2005.The report:The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the “Bank”) hereby informs that the shareholders attending the Extraordinary General Meeting of the Bank convened for 13 March 2017 (“EGM”), held 785,818,445 voting rights. It means that the Bank’s share capital amounts to PLN 1,250,000,000 and divided into 1,250,000,000 shares (each of them confers one voting right), was represented at the EGM in 62.87%.At least 5% of the voting rights at the EGM was held by:1) the State Treasury, represented by Minister of Economic Development and Finance, which held 367,918,980 voting rights, i.e., 46.82% of the voting rights at the EGM, and 29.43 % of the aggregate number of voting rights;2) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, which held 117,000,000 voting rights, i.e., 14.89% of the voting rights at the EGM, and 9.36% of the aggregate number of voting rights;3) AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK, which held 87,463,000 voting rights, i.e., 11.13% of the voting rights at the EGM, and 7.00% of the aggregate number of voting rights;4) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ", which held 50,000,000 voting rights, i.e., 6,36% of the voting rights at the EGM, and 4.00% of the aggregate number of voting rights.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-14 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl