REKLAMA

PKN Orlen z zyskiem na poziomie 3,4 mld zł w 2020 r.

2021-02-04 07:20, akt.2021-02-04 07:39
publikacja
2021-02-04 07:20
aktualizacja
2021-02-04 07:39
PKN Orlen z zyskiem na poziomie 3,4 mld zł w 2020 r.
PKN Orlen z zyskiem na poziomie 3,4 mld zł w 2020 r.
fot. Radosław Nawrocki / / FORUM

PKN Orlen osiągnął w 2020 r. 3,4 mld zł zysku netto, uwzględniając zysk na nabyciu Energi, wynik EBITDA LIFO był na poziomie 12,1 mld zł, a przychody ze sprzedaży - 86,2 mld zł - poinformowała w czwartek spółka w skonsolidowanym raporcie za IV kw. 2020 r.

Jak podał Orlen, kontynuowano kluczowe inwestycje rozwojowe, na które zgodnie z planem przeznaczono łącznie 9 mld zł. Natomiast rekordowy wynik 3,3 mld zł osiągnął segment detaliczny oraz obszar energetyki z zyskiem EBITDA LIFO w wysokości 3,4 mld zł.

„W 2020 r. osiągnęliśmy bardzo solidne wyniki, mimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego spowodowanego pandemią. Kluczem do sukcesu w branży paliwowo-energetycznej jest dywersyfikacja obszarów działalności. Dlatego wnikliwie obserwujemy panujące trendy i skutecznie na nie odpowiadamy, co przekłada się bezpośrednio na osiągane wyniki finansowe” - ocenił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Oczyszczona EBITDA LIFO grupy PKN Orlen (bez NRV) w czwartym kwartale 2020 roku wyniosła 2,076 mld zł, a łącznie z dodatnim wpływem przeceny zapasów sięgnęła 2,434 mld zł - podała spółka w prezentacji wynikowej. Konsensus PAP Biznes zakładał, że oczyszczona EBITDA LIFO wyniesie 1,631 mld zł.

Zysk netto grupy PKN Orlen wyniósł w czwartym kwartale 583 mln zł, powyżej konsensusu, który sięgnął 513 mln zł.

Przychody grupy były na poziomie prawie 23,2 mld zł wobec konsensusu PAP Biznes na poziomie 22,9 mld zł.

PKN Orlen w całym 2020 roku osiągnął wynik EBITDA LIFO na wysokim poziomie 12,1 mld zł oraz zysk netto w wysokości 3,4 mld zł, uwzględniając zysk na nabyciu akcji spółki Energa.

W tym czasie kontynuowano kluczowe inwestycje rozwojowe, na które zgodnie z planem przeznaczono łącznie 9 mld zł.

W 2020 roku rekordowy wynik 3,3 mld zł osiągnął segment detaliczny oraz obszar energetyki z zyskiem EBITDA LIFO w wysokości 3,4 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 86,2 mld zł. 

PKN Orlen w IV kwartale 2020 r. zanotował dodatnie wskaźniki EBITDA LIFO we wszystkich segmentach działalności oprócz segmentu Rafineria - podała w czwartek spółka w wynikach kwartalnych. Wynik segmentu energetycznego był rekordowy.

EBITDA LIFO to zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzacje? przed uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów.

W segmencie rafineryjnym wyniósł on minus 145 mln zł, na co, według Orlenu, wpływ miały niekorzystne warunki makroekonomiczne, m. in. spadek marż, niższy dyferencjał Brent/Ural czy umocnienie złotówki względem dolara.

Segment petrochemiczny w IV kwartale osiągnął 508 mln zł EBITDA LIFO, co oznacza wzrost o 187 proc. rok do roku. To efekt wyższych marż i osłabienia złotówki względem euro.

Rekordowy był wynik segmentu energetycznego, który wyniósł 1,1 mld zł EBITDA LIFO. Oznacza to wzrost o 192 proc. rok do roku. To głównie efekt konsolidacji wyników Grupy Energa przy korzystnym wpływie makro.

Segment detaliczny wypracował 827 mln zł EBITDA LIFO, co oznacza wzrost o 41 proc. rok do roku. Na rezultat ten wpłynął głównie wzrost marż paliwowych na rynku polskim i niemieckim.

Segment wydobycia wypracował rezultat EBITDA LIFO na poziomie 50 mln zł, co oznacza wzrost o 52 proc. rok do roku.

Poniżej przedstawiamy wyniki PKN Orlen w czwartym kwartale 2020 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP i wyników poprzednich okresów.

Dane w mln PLN.

4Q2020 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2020 rdr
Przychody 23173 22908 1,2% -16% -3,1% 86178 -23%
EBITDA 2331 1909 22% 58% 4,4% 9041 -7%
EBITDA LIFO skor. 2076 1631 27% 65% 2,2% 8119 -11%
EBIT 1058 712 49% 91% 0,9% 5544 7%
zysk netto j.d. 583 513 14% 0% -14% 3383 0%


Poniżej przedstawiamy wyniki PKN Orlen w czwartym kwartale 2020 roku w podziale na segmenty.

Dane w mln zł.

Wyniki - podział na segmenty 4Q2020 4Q2019 różnica
Rafineria
EBITDA LIFO -145 267 --
Efekt LIFO -77 183 --
EBITDA -222 450 --
Amortyzacja -332 -295 13%
EBIT -554 155 --
EBIT LIFO -477 -28 1604%
Petrochemia
EBITDA LIFO 508 177 187%
Efekt LIFO -26 38 -168%
EBITDA 482 215 124%
Amortyzacja -232 -213 9%
EBIT 250 2 12400%
EBIT LIFO 276 -36 -867%
Energetyka
EBITDA LIFO 1111 381 192%
EBITDA 1111 381 192%
Amortyzacja -384 -117 228%
EBIT 727 264 175%
EBIT LIFO 727 264 175%
Detal
EBITDA LIFO 827 585 41%
EBITDA 827 585 41%
Amortyzacja -198 -162 22%
EBIT 629 423 49%
EBIT LIFO 629 423 49%
Wydobycie
EBITDA LIFO 50 33 52%
EBITDA 50 33 52%
Amortyzacja -74 -83 -11%
EBIT -24 -50 -52%
EBIT LIFO -24 -50 -52%
Funkcje korporacyjne
EBITDA LIFO 83 -184 --
EBITDA 83 -184 --
Amortyzacja -53 -55 -4%
EBIT 30 -239 --
EBIT LIFO 30 -239 --
RAZEM
EBITDA LIFO 2434 1259 93%
Efekt LIFO -103 221 --
EBITDA 2331 1480 58%
Amortyzacja -1273 -925 38%
EBIT 1058 555 91%
EBIT LIFO 1161 334 248%


W I kwartale rosną marża downstream i petrochemiczna

W pierwszym kwartale 2021 roku modelowa marża downstream i marża petrochemiczna rosną w porównaniu z czwartym kwartałem 2020 roku - podał Orlen w prezentacji.

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wraz z dyferencjałem Brent/Ural pozostaje bez zmian i wynosi 1,1 USD/bbl. Z kolei sam dyferencjał Ural/Brent wynosi 0,6 USD/bbl wobec 0,1 USD/bbl kwartał wcześniej.

Modelowa marża rafineryjna bez dyferencjału spada do 0,5 USD/bbl z 1 USD/bbl w IV kwartale.

Modelowa marża petrochemiczna rośnie do 889 euro na tonę z 840 euro na tonę kwartał wcześniej.

Modelowa marża downstream rośnie do 5,9 USD/bbl z 5,4 USD/bbl w IV kwartale 2020 r.

Średnia cena ropy Brent rośnie do 55 USD/bbl z 44 USD/bbl kwartał wcześniej.

Prezentowane przez PKN Orlen dane na temat marż zawierają informacje dostępne dla spółki do dnia 29 stycznia 2021 r. 

PKN Orlen oczekuje w '21 wzrostu cen ropy Brent i wzrostu marży rafineryjnej

PKN Orlen oczekuje, że w 2021 roku ceny ropy Brent wzrosną w porównaniu do średniej z 2020 r. Grupa oczekuje wzrostu marży rafineryjnej i utrzymania się marży petrochemicznej na poziomie ok. 800 euro/t - podał Orlen w prezentacji.

Orlen przewiduje, że cena ropy wzrośnie w tym roku głównie w efekcie prognozowanego silnego wzrostu popytu na paliwa w drugiej połowie 2021 r. (program szczepień na COVID-19).

"Od początku roku Arabia Saudyjska zredukowała wydobycie ropy o 1 mbd ograniczając znacząco nadwyżkę ropy na rynku. Powyższe czynniki przełożyły się na wzrost oczekiwań co do cen ropy o ok. 10 USD/b. Oczekujemy, że cena ropy w 1Q21 wyniesie ok. 55 USD/b, dochodząc do poziomu 60 USD/b pod koniec roku" - podał Orlen w prezentacji.

Spółka oczekuje wzrostu marży rafineryjnej w porównaniu do średniej z 2020r., jednakże - jak podano - wzrost ten będzie powolny do czasu redukcji globalnego potencjału produkcyjnego o ok. 3,7 mbd (w tym o ok. 1,7 mbd w Europie), co może potrwać kilka kwartałów.

W przypadku marży petrochemicznej Orlen oczekuje utrzymania się poziomów ok. 800 euro/t.

"Petrochemia jest zależna od aktywności gospodarczej, która silnie spadła, jednakże w Europie, która jest importerem wielu bazowych petrochemikaliów otworzyły się możliwości zbytu produkcji lokalnej z powodu załamania importu" - napisano w prezentacji.

Orlen podał, że w krótkich okresach marże rafineryjne i petrochemiczne będą pod wpływem wahań cen ropy naftowej.

Wyniki PKN Orlen w IV kw. 2020 w podziale na zagraniczne spółki z grupy i Energę

Poniżej przedstawiamy wyniki PKN Orlen w czwartym kwartale 2020 roku w podziale na zagraniczne spółki z grupy kapitałowej oraz na Energę. Dane przedstawione zostały w prezentacji wynikowej PKN Orlen.

ORLEN LIETUVA

mln PLN 4Q2020 4Q2019 różnica 3Q2020 różnica 12M2020 12M2019 różnica
Przychody 2 727 4949 -45% 2891 -6% 10 926 19 676 -44%
EBITDA LIFO 72 -6 -- -158 -- -491 419 --
EBITDA -14 4 -- -41 -66% -590 426 --
EBIT -51 -33 55% -78 -35% -738 275 --
wynik netto -29 17 -- -54 -46% -580 290 --

* Spadek przychodów ze sprzedaży Orlen Lietuva w efekcie niższych (r/r) notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz zmniejszenia wolumenów rafineryjnych przy wyższych wolumenach petrochemicznych.

* Spadek wykorzystania mocy rafineryjnych o 14 pp r/r w następstwie utrzymującej się niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej oraz zmniejszony uzysk paliw o 2 pp r/r w rezultacie wyższego udziału rop zasiarczonych w strukturze przerobu.

* EBITDA LIFO wyższa o 78 mln zł (r/r) głównie w efekcie dodatniego wpływu przeszacowania zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) w wysokości 262 mln zł (r/r) oraz pozytywnego wpływu wykorzystania historycznych warstw zapasów.

* Ujemny wpływ parametrów makro obejmujących spadek dyferencjału oraz marż na lekkich i średnich destylatach oraz niższych wolumenów sprzedaży.

* CAPEX Orlen Lietuva w czwartym kwartale 2020 roku wyniósł 192 mln zł, a w całym zeszłym roku 339 mln zł.

GRUPA UNIPETROL

mln PLN 4Q2020 4Q2019 różnica 3Q2020 różnica 12M2020 12M2019 różnica
Przychody 3 636 5205 -30% 3795 -4% 13 979 21 582 -35%
EBITDA LIFO 50 100 -50% -93 --- -46 975 --
EBITDA -4 152 -- 31 -- -253 977 --
EBIT -235 -55 327% -163 44% -1082 213 --
wynik netto -213 -99 115% -125 70% -899 105 --

* Spadek przychodów ze sprzedaży w efekcie niższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz niższych wolumenów sprzedaży w rafinerii i detalu.

* Niższy przerób ropy i w efekcie wykorzystanie mocy rafineryjnych o 11 pp (r/r) głównie w rezultacie postojów instalacji CDU, FKK, Visbreaking oraz PE3.

* Spadek uzysku paliw o 2 pp (r/r) w rezultacie ww. postojów instalacji konwersyjnych oraz wyższego udziału ropzasiarczonych w strukturze przerobu.

* EBITDA LIFO niższa o 50 mln zł (r/r) głównie w efekcie negatywnego wpływu paramentów makro w rafinerii, niższych wolumenów sprzedaży i niższych marż handlowych (r/r).

* Dodatni (r/r) wpływ przeszacowania zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) w wysokości 142 mln zł oraz wykorzystania historycznych warstw zapasów (r/r).

* CAPEX Grupy Unipetrol w czwartym kwartale wyniósł 429 mln zł, a w całym zeszłym roku 1.669 mln zł.

GRUPA ENERGA

mln PLN 4Q2020 4Q2019 różnica 3Q2020 różnica 12M2020 12M2019 różnica
Przychody 3 377 3107 9% 3030 11% 12 553 12 172 3%
EBITDA 482 297 62% 501 -4% 2038 2039 0%
EBIT 223 14 1493% 238 -6% 994 960 4%
wynik netto 254 -1356 -- 85 199% -428 -1001 -57%

* Wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy Energa to efekt wyższych przychodów w linii biznesowej Wytwarzanie (wyższy wolumen produkcji energii elektrycznej i cen sprzedaży oraz wyższy obrót energią na rynku hurtowym) oraz linii biznesowej Dystrybucja (wyższa o 6 proc. średnia cena usługi dystrybucyjnej).

* EBITDA Grupy Energa wyższa o 185 mln zł (r/r) z uwagi na wyższe wyniki linii biznesowej Dystrybucja (wyższa marża na usłudze dystrybucyjnej oraz niższy OPEX) oraz linii biznesowej Sprzedaż (korzystny efekt zdarzeń o charakterze jednorazowym, w tym zmiany stanu rezerw na umowy rodzące obciążenia, a także rozpoznanie w IV kwartale 2020 roku rekompensat wynikających z finalnego rozliczenia ustawy „prądowej” z 2019 roku) przy porównywalnych wynikach linii biznesowej Wytwarzanie.

* CAPEX Grupy Energa w czwartym kwartale wyniósł 466 mln zł. 

pel/ wkr/ je/

Źródło:PAP
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (34)

dodaj komentarz
dlaczego_nie
A w tym czasie PGG 2 mld straty
onlyv8engine
a paliwo najdroższe, orlen jest najdroższa siecią , to wiadomo skąd zysk. trzeba rozpowszechnić akcje : na orlenie robię tylko siku: i zobaczymy zyski
prawdziwynierobot
nie ma chyba przymusu tam tankować? chyba,że masz kartę paliwową z pracy, ale to Ty nie płacisz...
grzegorzkubik
Fakty są takie jakie są. KGHM i PKN-Orlen górą. Ktoś tu kiedyś atakował Sasinowo spółki a tu taka niespodzianka. Przypomnę wam o tym jak będziemy mówić o sukcesach obecnego rządu.
demeryt_69
Powiem odważniej - to jedynie zasługa tego najsłynniejszego Pciminina po znanej radomskiej 'kuźni talentów' ... Teraz Polska!
pstrzezek
grzegorz I mocny, znany inwestor, obrońca Sasina i innych zjawisk nadprzyrodzonych
marcin321 odpowiada pstrzezek
I jeszcze się cieszy, że jest okradany :)
bankster-kreator
Połączyć wszystkie spółki, paliwowe, energetyczne, węglowe, transportowe, media i całą resztę i stworzyć socjalistyczno robotniczą spółkę PiSaCorp. akcje tej, że spółki centralnie sterowanej pobiją kapitalizacją Apple Amazon Teslę , volkswagena i całą resztę. To będzie spółka z największą kapitalizacją Połączyć wszystkie spółki, paliwowe, energetyczne, węglowe, transportowe, media i całą resztę i stworzyć socjalistyczno robotniczą spółkę PiSaCorp. akcje tej, że spółki centralnie sterowanej pobiją kapitalizacją Apple Amazon Teslę , volkswagena i całą resztę. To będzie spółka z największą kapitalizacją na świecie, najbardziej innowacyjna i najbardziej rozchwytywana przez inwestorów.
prawdziwynierobot
taaa, łatwiej je będzie zbankrutowac
meryt
bankster-kreator "akcje tej, że spółki centralnie sterowanej pobiją kapitalizacją Apple... To będzie spółka z największą kapitalizacją na świecie"

:)
Apple 8 500 mld zł

"Ponad 190 mld zł to wartość należących do Skarbu Państwa akcji i udziałów w blisko 500
bankster-kreator "akcje tej, że spółki centralnie sterowanej pobiją kapitalizacją Apple... To będzie spółka z największą kapitalizacją na świecie"

:)
Apple 8 500 mld zł

"Ponad 190 mld zł to wartość należących do Skarbu Państwa akcji i udziałów w blisko 500 spółkach"

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki