REKLAMA

PKN Orlen chce przejąć Energę i stworzyć koncern typu multi-utility

2019-12-05 17:24, akt.2019-12-06 09:09
publikacja
2019-12-05 17:24
aktualizacja
2019-12-06 09:09

PKN Orlen, który ogłosił w czwartek wezwanie na 100 proc. akcji Grupy Energa, chce zbudować multienergetyczny koncern. Ocenia, że przejęcie miałoby m.in. istotne znaczenie w kontekście planowanych inwestycji w morskie farmy wiatrowe. Orlen nie wykluczył kolejnych akwizycji, poza Lotosem i Energą. Na otwarciu piątkowych notowań akcje PKN Orlen nurkują o ok. 10 proc.

/ FORUM

PKN Orlen wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji Energi po 7 zł za akcję - podał pośredniczący w wezwaniu DM PKO BP. Jednym z warunków wezwania jest złożenie zapisów na sprzedaż akcji uprawniających do co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów. Zapisy potrwają od 31 stycznia do 9 kwietnia. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 20 kwietnia.

Wzywający zamierza osiągnąć, po przeprowadzeniu wezwania, do 100 proc. wszystkich głosów w spółce, reprezentowanych przez 414.067.114 akcji. Na dzień ogłoszenia wezwania Orlen ani podmioty zależne nie posiadają żadnych akcji Energi.

Wzywający zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów.

"Wzywający (jako jedyny podmiot nabywający akcje w wezwaniu) zamierza nabyć wszystkie akcje spółki, przy czym – jak podaje w wezwaniu będzie dążył do osiągnięcia udziału w kapitale zakładowym spółki oraz liczbie głosów na WZA, które zapewnią mu kontrolę nad spółką. Wzywający traktuje tę transakcję jako inwestycję strategiczną i długoterminową" - napisano w wezwaniu.

Kolejne akwizycje nie są wykluczone

"Będziemy chcieli przeanalizować i zrewidować każdy projekt inwestycyjny grupy Energa pod kątem wskaźników ekonomicznych" - powiedział dziennikarzom Obajtek, pytany o budowę bloku energetycznego Ostrołęka C.

Ze słów Jarosława Dybowskiego, dyrektora wykonawczego Orlenu ds. energetyki, wynika, że mogą być rozważane różne warianty dotyczące projektu Ostrołęka.

Prezes Orlenu liczy, że Komisja Europejska wyda zgodę na przejęcie Lotosu i Energi w ciągu trzech miesięcy. Spodziewa się finalizacji przejęcia Energi w kwietniu 2020 r., a Lotosu w II połowie 2020 r.

"Uzyskanie zgody Komisji Europejskiej dla przejęcia Energi będzie dużo prostsze i szybsze niż dla Lotosu, gdyż Energa nie prowadzi działalności poza Polską. Liczymy, że zgoda Komisji na przejęcie Lotosu i Energi będzie mniej więcej w tym samym czasie, czyli w ciągu trzech miesięcy" - powiedział prezes.

Obajtek poinformował, że przejęcie Energi miałoby zostać sfinansowane w większości ze środków własnych Orlenu.

Prezes Orlenu nie wykluczył kolejnych akwizycji. "Mamy parę segmentów. Jeśli się zdecydujemy na jakąkolwiek akwizycję, to w tych obszarach, żeby je wzbogacić. Sektor petrochemiczny rozwijamy przez inwestycje, natomiast w innych segmentach możemy rozważać akwizycje" - powiedział Daniel Obajtek.

Zintegrowany koncern typu multi-utility

Jak podano w wezwaniu zamiarem wzywającego jest stworzenie zintegrowanego koncernu typu multi-utility, powstałego w wyniku połączenia działalności wzywającego oraz Energi, zdolnego do efektywniejszego działania na coraz bardziej konkurencyjnym rynku paliwowym i energetycznym, przy jednoczesnym zwiększeniu odporności połączonego biznesu na ryzyka i wahania rynkowe.

"Ogłosiliśmy wezwanie na 100 proc. akcji Energi. Transakcja wpisuje się w strategię PKN Orlen zakładającą budowę silnego multienergetycznego koncernu, między innymi poprzez dalszy rozwój obszaru energetyki. Już dziś ten segment generuje ok. 15 proc. naszego zysku EBITDA" - napisał na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami konsekwentnie realizujemy priorytetowy cel, jakim jest budowa silnego koncernu zdolnego do konkurowania na międzynarodowym rynku i odpornego na zmienne czynniki makroekonomiczne. Dywersyfikacja źródeł przychodów, wpisuje się zarówno w naszą strategię, jak i światowe trendy. Umożliwia uniezależnianie się od silnego wpływu czynników makroekonomicznych, zwiększając tym samym stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania całej grupy. Ważnym elementem strategii grupy Orlen są inwestycje rozwojowe we wszystkich obszarach naszej działalności oraz akwizycje podmiotów, dzięki którym możemy uzyskać maksymalny efekt synergii. W te działania wpisuje się zarówno przejęcie kapitałowe Grupy Lotos, jak i decyzja dotycząca wezwania na akcje Grupy Energa. Już dziś nasz segment energetyczny odpowiada za blisko 15 proc. zysku operacyjnego EBITDA. Po przejęciu Grupy Energa udział ten zwiększy się do prawie 30 proc." – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. / fot. Piotr Guzik / FORUM

"Globalne trendy i wyzwania związane m.in. z rosnącą presją regulacyjną w zakresie polityki pro-klimatycznej, rozwojem paliw alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, digitalizacją produkcji, czy też rosnącymi oczekiwaniami i świadomością klientów wymuszają na spółkach z branży paliwowej i energetycznej poszukiwania najbardziej efektywnych kierunków rozwoju. Znajduje to odzwierciedlenie w strategiach światowych koncernów dążących do wzmocnienia się poprzez integrację aktywów w celu osiągnięcia maksymalnych synergii i umożliwienia rozwoju nowych kierunków biznesowych. Również polskie przedsiębiorstwa z branży stoją przed wyznaniami i ryzykami wynikającymi z globalnych trendów" - napisano w wezwaniu.

Dodano, że wzywający w działaniach związanych z integracją grupy kapitałowej wzywającego z grupą kapitałową spółki uwzględni wynik wezwania (liczbę akcji objętych zapisami w wezwaniu) i w zależności od uzyskanej wielkości udziału w kapitale zakładowym spółki dokona właściwych działań integracyjnych, nie wyłączając – w razie nabycia ponad 95 proc. akcji (liczonych w wielkości udziału w kapitale, jak i w ogólnej liczbie głosów) – przeprowadzenia procesu wykupu przymusowego.

"Zważywszy na przyjęty w wezwaniu warunek nabycia akcji w wezwaniu, (...), działania te nie są przesądzone, niemniej bez względu na wynik wezwania wzywający będzie dążył do takiego ukształtowania relacji ze spółką i spółkami od niej zależnymi, aby wytworzyć właściwe synergie operacyjne, dla osiągnięcia efektów w postaci zwiększenia zdolności działania na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach rafineryjno-petrochemicznym i energetycznym. Zintegrowany koncern, również dzięki wzajemnej wymianie kompetencji obu grup, umożliwi skoordynowanie i realizację strategicznych inwestycji rozwojowych, takich jak rozwój odnawialnych źródeł energii czy digitalizacja produkcji, pozwalających na dalsze zwiększenie innowacyjności i rentowności spółek" - napisano.

"Wzywający zakłada, że ze względu na specyfikę działalności obu grup kapitałowych, są możliwe do uzyskania korzyści wynikające z integracji, w postaci synergii operacyjnych i kosztowych, m.in. w zakresie zwiększenia siły zakupowej, optymalizacji i zwiększenia efektywności procesów wytwórczych, optymalizacji wydatków związanych z projektami inwestycyjnymi oraz podniesienia efektywności działań w zakresie badań i rozwoju" - dodano w wezwaniu.

Wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem uzyskania przez PKN Orlen bezwarunkowej decyzji Komisji Europejskiej (lub innego właściwego organu antymonopolowego) w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Energą.

Wezwanie ziści się też pod warunkiem podjęcia przez WZ Energi uchwały ws. zmiany statutu w celu zniesienia statutowych ograniczeń prawa głosowania, podjęciu przez radę nadzorczą Energi uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego statutu, zawarcia umowy na przeprowadzenie badania spółki i złożenia w ramach wezwania zapisów na sprzedaż łącznie co najmniej na liczbę akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów.

Co umożliwi zakup Energi

Energa to polska grupa kapitałowa zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej. Na giełdzie zadebiutowała blisko 6 lat temu - 11 grudnia 2013 r. Skarb Państwa sprzedawał akcje inwestorom po 17 zł. Debiut giełdowy nie dał zarobić, w pierwszym notowaniu cena akcji wyniosła 16,95 zł. W czwartek na zamknięciu kurs Energi wynosił 6,775 zł. Kapitalizacja spółki wynosi ok. 2,8 mld zł.

Skarb Państwa ma 51,52 proc. udziału w kapitale zakładowym Energi i 64,09 proc. głosów na walnym (Skarb Państwa posiada 144.928.000 akcji serii BB, uprzywilejowanych co do prawa głosu na WZ). 

Grupa Energa posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30 proc. produkowanego przez Energę wolumenu energii elektrycznej pochodzi z OZE. Spółka posiada również rozbudowaną sieć dystrybucji, o długości 188 tys. km, pokrywającą blisko jednej czwartej powierzchni Polski. Ok. 90 proc. wyniku EBITDA grupy pochodzi z dystrybucji, co dzięki obowiązującym regulacjom rynkowych, gwarantuje jej stabilny poziom.

"Zakup Grupy Energa przez Orlen umożliwi więc pozyskanie rozbudowanej sieci dystrybucyjnej w północnej i centralnej Polsce oraz znaczącego portfela odnawialnych źródeł energii. Ma to istotne znaczenie w kontekście planowanych przez Orlen inwestycji w morskie farmy wiatrowe" - napisano w komunikacie.

PKN Orlen jest czwartym producentem energii elektrycznej w Polsce, który dysponuje ok. 1,9 GWe zainstalowanych mocy, z czego 1,6 GWe przypada na Polskę. Składają się na to m.in. dwa bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku oraz EC Płock - największa elektrociepłownia przemysłowa w Polsce i jedna z największych w Europie. Do najważniejszych projektów rozwojowych należy planowana budowa morskich farm wiatrowych o maksymalnej mocy 1,2 GWe oraz realizacja farmy fotowoltaicznej we Włocławku.

Orlen podał, że transakcja umożliwi m.in. efektywne bilansowanie mocy konwencjonalnych z planowanymi odnawialnymi źródłami energii, a także wykorzystanie obecnych nadwyżek produkcyjnych PKN Orlen przez Grupę Energa.

"Pozwoli to na ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z obrotem energią na Towarowej Giełdzie Energii. Z kolei połączenie bazy klientów obydwu grup wygeneruje potencjał do sprzedaży dodatkowych produktów i usług, szczególnie w segmencie mniejszych odbiorców" - napisano.

Jak podano, zakup akcji Energi to także zwiększenie potencjału rozwojowego w obszarze elektromobilności.

"Rozwój Grupy Orlen w kierunku koncernu multi-utility wpisuje się w megatrendy i działania realizowane przez inne, międzynarodowe koncerny z branży paliwowej. Dywersyfikacja źródeł przychodów zwiększa bowiem odporność spółki na wahania rynkowe i zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. W ten sposób budowana jest dodatkowa wartość dla klientów i akcjonariuszy. W tym kierunku swoją działalność biznesową rozwijają już regionalni gracze – konkurenci Grupy ORLEN, jak MOL, OMV, Repsol, a także światowi giganci, jak BP, Shell czy Total" - napisano w komunikacie Orlenu.

Polityka dywidendowa bez zmian

Planowane przejęcie Energi nie wpłynie na politykę dywidendową PKN Orlen - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.

"Zawsze chcemy wypłacać dywidendę. Żadne transakcje nie spowodują rezygnacji z polityki dywidendowej" - powiedział dziennikarzom Obajtek.

Przyjęta pod koniec grudnia 2018 roku aktualizacja strategii PKN Orlen zakłada systematyczną wypłatę dywidendy, uwzględniającą sytuację finansową grupy.

Z zysku PKN Orlen za 2018 roku na wypłatę dywidendy trafiło 1,5 mld zł, czyli 3,5 zł na akcję. Zarówno w 2017, jak i w 2018 roku koncern wypłacił dywidendę w wysokości 3 zł na akcję.

Sasin: Tworzenie wielosektorowych, narodowych czempionów wpisuje się w politykę gosp. rządu

Tworzenie wielosektorowych, narodowych czempionów wpisuje się w politykę gospodarczą rządu - ocenił Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. Dodał, że MAP przeanalizuje wezwanie PKN Orlen na akcje Energi pod kątem korzyści dla Skarbu Państwa.

"Jednym z celów powstania Ministerstwa Aktywów Państwowych było pełne wykorzystanie potencjału spółek Skarbu Państwa, między innymi poprzez stworzenie warunków do ich komplementarnej konsolidacji. Tworzenie wielosektorowych, narodowych czempionów wpisuje się w politykę gospodarczą naszego rządu" - napisał na Twitterze MAP, cytując wypowiedź wicepremiera Sasina.

"W tym też kontekście oceniamy wezwanie złożone przez PKN Orlen na akcje Energi. Niezależnie od tego dokonamy szczegółowej analizy obecnej sytuacji, a finalna decyzja, którą podejmiemy o ewentualnej transakcji, będzie przede wszystkim uzależniona od uzyskania odpowiednich korzyści dla Skarbu Państwa" - dodał minister Sasin.

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (57)

dodaj komentarz
bobyxyz1
I potem zdziwienie ze Polacy masowo wypisuja sie z programow emerytalnych gdy ich oszczednosci beda inwestowane na tej szulerni. Celowo dolowano kurs przez ostatnie 4 lata podejmujac kuriozalne decyzje a teraz odbiera sie akcje ktore OFE kupowalo za publiczne pieniadze za bezcen. Zlodziejskie panstwo.
pis_po_jedno_zlo
Ładny kolejny przewał, tylko zastanawiają mnie ci wszyscy bluzgający ludzie, że ich znowu okradają, przecież to jest na GPW wizytówka spółek SP. Sprzedać maluchom drogo akcje, a następnie na wszelkie możliwe sposoby ich okraść. Także nie mogę zrozumieć, że ktoś ładuje się w spółki zarządzane przez mafię Ładny kolejny przewał, tylko zastanawiają mnie ci wszyscy bluzgający ludzie, że ich znowu okradają, przecież to jest na GPW wizytówka spółek SP. Sprzedać maluchom drogo akcje, a następnie na wszelkie możliwe sposoby ich okraść. Także nie mogę zrozumieć, że ktoś ładuje się w spółki zarządzane przez mafię PO czy PIS i się później dziwi, że traci. Do tego w spółkach sami fachowcy jak Obajtek, który trzy lata po ukończeniu Wyższej Szkoły Robienia Hałasu został prezesem Energa S.A. hahaha
klesz
wytłumaczcie po ludzku proszę, czyli muszę je sprzedać po 7 zł bo potem to.. nic z nimi nie zrobię? nie będzie ich na giełdzie?
pis_po_jedno_zlo
Teraz nie musisz, ale ostatecznie i tak nic na to nie poradzisz i oddasz, z mafią PIS nie wygrasz;)
https://strefainwestorow.pl/artykuly/20180123/przymusowy-wykup-akcji-squeeze-out
czytacz
Jak ? to SP musi sprzedać swoje akcje za 1/4 ich wartości ! SP ma zamiar oddać aktywa warte min 11 mld PLN za 2.5 mld PLN spółce w której ma zaledwie 27% !!!! ?Przecież wartość spółki jest taka jak wycenia ją giełda.Na dzień dzisiejszy 6,95.A więc sprzedając je po 7 złotych skarb Państwa nic nie traci.To,że sprzedawał Jak ? to SP musi sprzedać swoje akcje za 1/4 ich wartości ! SP ma zamiar oddać aktywa warte min 11 mld PLN za 2.5 mld PLN spółce w której ma zaledwie 27% !!!! ?Przecież wartość spółki jest taka jak wycenia ją giełda.Na dzień dzisiejszy 6,95.A więc sprzedając je po 7 złotych skarb Państwa nic nie traci.To,że sprzedawał je pierwotnie po 17 złotych wcale nie znaczy ,że tyle są warte.Akcje są warte tyle ile inwestorzy chcą za nie zapłacić.
gerth
Nie czempionów tylko kolosów-monopoli.
ps. Dziś rano wpadły mi jakieś akcje Orlenu po 79zł, ktoś coś... a zaraz, rzeczywiście kiedyś ustawiłem zlecenie... hmmm... i teraz pytanie opchnąć to szybko póki 8 z przodu czy poczekać na rozwój wypadków...
xx2
Jedni smutni, drudzy na wesoło odkupują.
tubak
Na sto procent jakiś cwaniak wiedział na początku listopada że coś się będzie działo na spółkach skarbu państwa.I zaczął grać nawet przeciw giełdom zachodnim u nas. Przecież ktoś ewidentnie zapakował szorty i i dodatkowo grał na krótko i gra na bankach. Gdyby GPW była normalna to nawet teraz po tąpnięciu jednej Na sto procent jakiś cwaniak wiedział na początku listopada że coś się będzie działo na spółkach skarbu państwa.I zaczął grać nawet przeciw giełdom zachodnim u nas. Przecież ktoś ewidentnie zapakował szorty i i dodatkowo grał na krótko i gra na bankach. Gdyby GPW była normalna to nawet teraz po tąpnięciu jednej spółki z WIG20 indeks ratowały by np. banki. A banki cisną na dół dodatkowo.
andregru
To pewnie wiedział ten uśmiechnięty cwaniak ze zdjęcia powyżej .
gerth
Wystarczy że spojrzał na zdjęcie Sasina - to wyraźny prognostyk jeszcze lepszej zmiany ==>> WIG20 kierunek Grunwald

Powiązane: Fuzja Orlenu i Energi

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki