PKB Polski w '20 spadnie o 4,6 proc., a inflacja HICP wyniesie 2,7 proc. Letnie prognozy KE

2020-07-07 10:08, akt.2020-07-07 10:57
publikacja
2020-07-07 10:08
aktualizacja
2020-07-07 10:57
Shutterstock

W 2020 r. Polska doświadczy najłagodniejszego spadku produktu krajowego brutto wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej - wynika z najnowszych prognoz Komisji Europejskiej. Inflacja w naszym kraju będzie natomiast należała do najwyższych.

"Oczekuje się, że PKB załamało się w drugim kwartale i od tego momentu będzie stopniowo rosnąć, osiągając roczną dynamikę na poziomie -4,6 proc. oraz wzrostu o około 4,3 proc. w 2021 roku" - napisano.

W prognozie z maja KE oczekiwała ujemnej dynamiki PKB Polski w 2020 r. na poziomie 4,3 proc. oraz dodatniej dynamiki w 2021 r. na poziomie 4,1 proc.

Według KE, pomimo uruchomienia interwencji rządowej, konsumpcja w Polsce w 2020 r. ucierpi, gdyż konsumenci będą bardziej skłonni do oszczędzania i powstrzymywania się od zakupów ze względu na niepewność i zagrożenie epidemią koronawirusa. To w połączeniu z zrywanymi łańcuchami dostaw oraz spadkiem zamówień w marcu i kwietniu i niską pewnością przedsiębiorców będzie prawdopodobnie miało wpływ na inwestycje. Komisja oczekuje ich załamania w II kw. i jedynie częściowego odbicia w horyzoncie prognozy.

Autorzy prognozy spodziewają się także, że załamanie gospodarcze u partnerów handlowych Polski będzie miało negatywny wpływ na eksport w 2020 r., w szczególności ucierpią transport oraz turystyka.

W maju Komisja Europejska prognozowała, że w tym roku gospodarka Polski zmniejszy się o 4,3 proc. Teraz prognozy mówią o spadku o 0,3 punktu procentowego większym. Jednak w porównaniu do innych krajów sytuacja ekonomiczna nad Wisłą ma być względnie dobra.

"Polska gospodarka pokazała relatywną odporność w pierwszym kwartale, głównie przez jej niską ekspozycję na sektory dotknięte trudnościami i zróżnicowaną strukturę ekonomiczną" - czytamy w prognozie.

PKB strefy euro ma w tym roku spaść o 8,7 proc. Tu KE również zrewidowała negatywnie swoje wcześniejsze przewidywania. W maju zakładano, że spadek PKB w eurolandzie wyniesie 7,7 proc.

W przyszłym roku zarówno w Polsce jak i w strefie euro ma nastąpić odbicie. Nie będzie ono jednak na tyle mocne, żeby nadrobić straty z bieżącego roku. W Polsce PKB w 2021 roku ma wzrosnąć o 4,3 proc., natomiast w eurolandzie o 6,1 proc.

KE wskazuje, że polski PKB w I kwartale skurczył się 0,4 proc. z powodu znacznego ograniczenia konsumpcji prywatnej. Inwestycje spadły nieznacznie, sektor budowlany utrzymał wzrost, natomiast produkcja przemysłowa odnotowała niewielkie ograniczenie dynamiki.

Oczekuje się, że odczyt ekonomiczny za drugi kwartał tego roku będzie znacznie gorszy, ale po nim sytuacja ma powracać do równowagi. Eksperci KE wskazują, że pomimo wprowadzonych przez rząd środków (tarcz antykryzysowych) konsumpcja gospodarstw domowych w tym roku spadnie. Powodem będą zapobiegawcze oszczędności i wstrzymywanie się od wydatków ze względu na dużą niepewność co do przyszłości.

Gorsza ma być też sytuacja przedsiębiorstw, które z jednej strony padły ofiarą zakłóceń w łańcuchu dostaw i spadkiem zamówień w marcu i kwietniu, a z drugiej nie wiedzą jak będą wyglądały kolejne miesiące. Cała ta sytuacja ma mieć wpływ na inwestycje, których wskaźnik ma pójść mocno w dół za drugi kwartał i tylko częściowo podnieść się w dalszej części tego i w przyszłym roku.

Prognoza KE zwraca uwagę, że spadek popytu u głównych partnerów handlowych Polski będzie miał wpływ na eksport. Szczególnie mocno mają ucierpieć turystyka i transport. Zdaniem analityków spadek importu będzie mniej dotkliwy co będzie miało znaczenie dla bilansu handlowego Polski.

"Inflacja HICP znacząco przyspieszyła na przełomie 2019 i 2020 roku pociągnięta przez konsekwentny wzrost cen usług oraz żywności. Jednakże wolniejszy wzrost płac i osłabienie popytu spowodowane pandemią COVID-19 powinny zakończyć trwający blisko dwa lata wzrost wskaźnika inflacji w sektorze usług i powinna ona spaść w drugiej połowie 2020 i na początku 2021 roku. Dodatkowo, znaczący spadek cen ropy w pierwszych czterech miesiącach roku powinien spowodować spadek cen energii w 2020 roku. W konsekwencji inflacja HICP powinna wynieść średniorocznie 2,7 proc. rdr i osiągnąć 2,8 proc. w 2021 roku wraz z ożywieniem gospodarczym" - napisano.

W majowej prognozie Komisja oczekiwała inflacji HICP w Polsce na poziomie 2,5 proc. w 2020 roku oraz 2,8 proc. w 2021 roku.

Prognozy Komisji Europejskiej

PKB Inflacja
Kraj 2020 2021 2020 2021
Polska -4,6 4,3 2,7 2,8
Dania -5,2 4,3 0,3 1,2
Szwecja -5,3 3,1 0,6 1,1
Malta -6 6,3 0,8 1,2
Rumunia -6 4 2,5 2,8
Luksemburg -6,2 5,4 0,1 1,5
Niemcy -6,3 5,3 0,4 1,5
Finlandia -6,3 2,8 0,3 1,1
Holandia -6,8 4,6 0,8 1,2
Łotwa -7 6,4 0,4 2
Słowenia -7 6,1 0,2 1,1
Węgry -7 6 3,5 2,8
Litwa -7,1 6,7 0,8 1,5
Austria -7,1 5,6 0,8 1,2
Bułgaria -7,1 5,3 1 1,1
Estonia -7,7 6,2 0,3 1,9
Cypr -7,7 5,3 -0,5 0,8
Czechy -7,8 4,5 2,8 2,2
UE -8,3 5,8 0,6 1,3
Irlandia -8,5 6,3 -0,2 0,8
strefa euro -8,7 6,1 0,3 1,1
Belgia -8,8 6,5 0,3 1,4
Grecja -9 6 -0,5 0,5
Słowacja -9 7,4 1,9 0,8
Portugalia -9,8 6 0 1,2
Francja -10,6 7,6 0,3 0,7
Chorwacja -10,8 7,5 0,4 1,4
Hiszpania -10,9 7,1 -0,1 0,9
Włochy -11,2 6,1 0 0,8
Źródło: KE

luk/ map/ gor/(PAP Biznes)

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (19)

dodaj komentarz
bha
,,Jasnowidze" już NIBY wiedzą co będzie na koniec roku ??? brak słów
analizy
Ale idą czarne chmury na rynki finansowe. Jak poniżej w informacji z NBP:

https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-mfw-ostrzega-przed-wzrostem-zadluzenia-publicznego,nId,4588387
qart
Za chwilę bogatsi, wykształceni, poszukujący spokoju europejczycy będą uciekać do nas, do Czech i na Węgry. Tam się robi syf, tam jest niebezpiecznie. Chyba że wygra Rafałek i też nam sprowadzi "uchodźców" bo tak mu każą.
gucio_222
Tubylcy myślą że to koniec. Na szczęście Trzaskowski wygra bo taki idzie trend i będzie taka syf i jazda na rozdawnictwo (co zapowiada Trzaskowsk)i że gospodarka zdechnie. I bardzo dobrze bo obstawiłem spadki. Od poniedziałku jazda giełdy po dnie i hiperinflacja. Moherów można pokonać biedą i upadkiem Tubylcy myślą że to koniec. Na szczęście Trzaskowski wygra bo taki idzie trend i będzie taka syf i jazda na rozdawnictwo (co zapowiada Trzaskowsk)i że gospodarka zdechnie. I bardzo dobrze bo obstawiłem spadki. Od poniedziałku jazda giełdy po dnie i hiperinflacja. Moherów można pokonać biedą i upadkiem gospodarki.
przemek_opinia
Oglądając PO-TVN dowiesz się tylko, najgorszego i że rząd nie wprowadzał nowych ustaw.. Poczytaj poniżej dobre ustawy PiSu i zrealizowane obietnice:

zniesienie obowiązku szkolnego sześciolatków,

przebudowa począwszy od stycznia 2016 systemu służby cywilnej, m.in. poprzez odejście od konkursów na wyższe
Oglądając PO-TVN dowiesz się tylko, najgorszego i że rząd nie wprowadzał nowych ustaw.. Poczytaj poniżej dobre ustawy PiSu i zrealizowane obietnice:

zniesienie obowiązku szkolnego sześciolatków,

przebudowa począwszy od stycznia 2016 systemu służby cywilnej, m.in. poprzez odejście od konkursów na wyższe stanowiska (jest ich ok. 1600) na rzecz powoływania na te stanowiska,

wprowadzenie podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatku bankowego)

ograniczenie od 30 kwietnia 2016 prawa zakupu ziemi rolnej przez osoby inne niż rolnicy i zakaz obrotu ziemią będącą w zasobach państwowych dokonane m.in. przez ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

wprowadzenie programu „Rodzina 500 plus” obejmującego przyznawanie świadczeń na częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka

wprowadzenie tzw. ustawy antyterrorystycznej oraz ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (nazywanej przez część mediów i opozycję parlamentarną „ustawą inwigilacyjną”) regulującej działania służb w zakresie kontroli operacyjnej i dostępu do danych telekomunikacyjnych

przyjęcie ustaw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego

uchwalenie ustawy przewidującej obniżenie od 1 października 2017 wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn

wdrożenie reformy systemu oświaty likwidującej gimnazja

zmiana przepisów o ochronie przyrody zezwalająca od 1 stycznia 2017 prywatnym właścicielom nieruchomości na wycinkę drzew bez zezwolenia, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą

znowelizowanie prawa o zgromadzeniach wprowadzające m.in. pierwszeństwo zgromadzeń cyklicznych

uchwalenie przepisów ustanawiających tzw. sieć szpitali, stanowiących element wdrażanej reformy systemu ochrony zdrowia (ustawa z 23 marca 2017)[211];

w 2017 ustanowiono Komisję do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich (tzw. Komisję Weryfikacyjną)

2 czerwca 2017 reprezentowana przez Witolda Waszczykowskiego Polska została wybrana na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ kadencji 2018–2019 z poparciem 190 krajów członkowskich

utworzenie w 2017 Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

utworzenie w 2017 Instytutu Solidarności i Męstwa

w 2017 wprowadzono przepisy ustawowe umożliwiające karanie posłów za „naruszanie powagi Sejmu” (analogiczne w stosunku do senatorów)

wprowadzenie zakazu handlu w niedziele

wprowadzenie od 1 stycznia 2018 tzw. minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych

nowelizacja w styczniu 2018 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu określająca odpowiedzialność karną za publiczne i wbrew faktom przypisywanie Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność za zbrodnie III Rzeszy lub za inne zbrodnie przeciwko i ludzkości

uchwalenie 4 października 2018 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wprowadzającej prywatny, dobrowolny system oszczędzania na dodatkową emeryturę

uchwalenie 20 grudnia 2019 ustawy wprowadzającej restrykcje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów
sturmbannfuhrer_brunner
Przemek, oferowałem już pomoc Grzegorzowi ale ponawiam ofertę. Gdybyś widział kogoś kto coś gdzieś kiedyś przeciwko Polsce to dawaj znać od razu. Zgłoszę to do samej góry a oni już go tam raz dwa. Sam wszystkiego nie wyłapię.
fred_
Zielona wyspa - byla, jest i bedzie :)
loool
Jak się nic nie produkuje to i spadać nie ma co . Bo w zasadzie co ma spadać?? Co się w tym kraju produkuje poza urzędnikami i biurokracją ?
traderfr
Dużo się produkuje, Polska ma od lat dodatni bilans handlowy no ale pewnie nawet nie wiesz co to jest i co to znaczy.
jas2
Cytuję: "Co się w tym kraju produkuje poza urzędnikami i biurokracją?"
Ze swoim brakiem wiedzy, ty sam wyglądasz na urzędnika.

Powiązane: Koronawirus a gospodarka

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki