PIT 2016: wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-PFR

Aby szybko i bezbłędnie wypełnić roczne zeznanie podatkowe PIT, podatnicy korzystają z szeregu metod. Mogą oni wystąpić do pracodawcy o pomoc i rozliczenie deklaracji za nich, mogą również korzystać z programów do rozliczeń podatkowych. Ułatwieniem dla nich jest również wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PIT PFR), które czeka do pobrania w portalu podatkowym Ministerstwa Finansów. Zeznanie takie, wypełnione danymi podatnika można wysłać do urzędu skarbowego lub wykorzystać w wypełnianiu własnej deklaracji podatkowej.

PIT 2016: wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-PFR
PIT 2016: wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-PFR (YAY Foto)

PIT-PFR udostępniany jest do korzystania co do zasady od marca roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. Wstępnie rozliczone zeznania podatkowe bazują bowiem na informacjach przekazywanych przez płatników, którzy muszą złożyć do organów podatkowych wszystkie dokumenty PIT z informacjami o osobach zatrudnionych oraz o wypłaconych im wynagrodzeniach.

Jeżeli podatnik nie chce samodzielnie wypełniać rocznej deklaracji podatkowej, może zalogować się do własnego profilu na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów i pobrać stamtąd lub wysłać elektroniczną wersję swojego rozliczenia rocznego PIT. W tej formie złożyć może jednak wyłącznie PIT-37 oraz PIT- 38.

Logowanie do własnej wstępnie przygotowanej deklaracji PIT-PFR

Aby zalogować się do systemu udostępniającego PIT-PFR, a następnie wysłać wypełnioną wstępnie deklarację, należy posiadać następujące dane:

 1. Identyfikator podatkowy – PESEL/NIP
 2. Imię i nazwisko podatnika.
 3. Datę urodzenia podatnika.
 4. Kwotę przychodu za 2016 r. niezbędną do pobrania PFR:
  • dla [PFR] PIT-37 - sumę przychodów z posiadanych informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/11A,
  • dla [PFR] PIT-38 - sumę przychodów z posiadanych informacji PIT-8C.
 5. Kwotę przychodu za 2015 r. – niezbędną do podpisania elektronicznego zeznania podatkowego.
 6. Adres e-mail – celem otrzymania "kodu autoryzującego”, pozwoli on odszukać zeznanie w systemie i pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru) – czyli dokument potwierdzający przekazanie w określonym dniu i godzinie zeznania podatkowego organom skarbowym.

Jak wypełnić PIT-PFR

Kontrola i wysłanie PIT-PFR wymaga wykonania kilku rzeczy:

Etap logowania

 1. Logowanie prowadzone jest w zakładce Pobierz PFR PIT-37lub Pobierz PFR PIT-38(zakładka dostępna jest od marca 2017 r. na stronie https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/)
 2. Uwierzytelnienie danymi logowania
 3. Wybór sposobu rozliczenia (indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem) - w przypadku PIT-37
 • identyfikator podatkowy PESEL albo NIP,
 • nazwisko,
 • pierwsze imię,
 • data urodzenia,
 • kwota przychodu uzyskanego w 2016 r. (dla PFR PIT-37 suma wszystkich przychodów wykazanych w PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/11A, a dla PIT-38 suma wszystkich przychodów wykazanych w PIT-8C).

Etap kontroli - edycja wszystkich pól formularza – celem poprawienia wprowadzonych danych we wstępnie wypełnionej deklaracji podatkowej. 

Etap uzupełniania – wprowadzić można poza modyfikacją pól wypełnionych niepoprawnie wszystkie niezbędne elementy (ulgi, załączniki, przekazanie 1% podatku na OPP) 

Etap wysyłki

 1. Podpisanie deklaracji
  • Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  • "Danymi autoryzującymi" – m.in. poprzez wpisanie kwoty przychodu wskazanego łącznie w zeznaniu za 2015
 2. Podanie adresu e-mail w celu otrzymania danych z UPO.

 Etap potwierdzenia złożenia PIT - system przekazuje dane co do statusu wysyłki. Jeżeli podatnik otrzyma status 200 – oznacza to, że wysyłka oraz wypełnienie deklaracji odbyło się bez błędów i możliwe będzie pobranie UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru potwierdzającego złożenie deklaracji elektronicznie do urzędu skarbowego.

Wstępnie wypełnione zeznanie PIT-PFR a inne źródła przychodów

PIT-PFR obsługuje wyłącznie deklaracje PIT-37 i PIT-38. Dzieje się tak ze względu na to, że deklaracje przygotowywane są na podstawie danych od płatników – PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-11, IFT. 

System udostępniający wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe umożliwia również uzupełnienie zeznania podatkowego o ulgi podatkowe odliczane zarówno od dochodu, jak i od podatku – np. na dzieci, na internet, rehabilitacyjną.

Podatnik może również samodzielnie wskazać organizację, na rzecz której przekazana będzie kwota 1% podatku z jego rozliczenia rocznego PIT. 

Natomiast podatnik nie może w portalu podatnika zmienić deklaracji i przenieść źródła przychodów do innej – np. z PIT-37 zrobić PIT-36 ze względu na to, że posiadał jeszcze przychody, o których płatnik nie wiedział lub które musi samodzielnie dodać do rozliczenia. W takim przypadku podatnik może skorzystać z programów do rozliczeń rocznych, które oferują specjalną wtyczkę, umożliwiającą pobranie danych z PIT-PFR i wykorzystanie ich w toku przygotowywania własnej deklaracji PIT.   

Obowiązkowo skontroluj swój PIT-PFR

Usługa PIT-PFR nie polega na tym, że organy skarbowe wypełniają zeznanie za podatnika – cały czas to podatnik składa deklarację – zmienia się jednak jego rola. Wcześniej musiał samodzielnie wpisywać dane do formularzy podatkowych. Obecnie dzięki automatyzacji podatnik tylko weryfikuje dane mu udostępnione. Nadal jednak to on jest odpowiedzialny za ich kompletność i prawidłowość.

Podatnik nie może stwierdzić, że pominął jakieś zarobki lub nie wypełnił dodatkowych pól ponieważ „takiego PIT-a dostał w portalu podatkowym PIT-PFR”.

Jeśli podatnik skorzysta z usługi PFR, to powinien sprawdzić poprawność danych wykazanych w udostępnionym zeznaniu oraz podpisać i wysłać deklarację. W momencie wysyłki przejmuje odpowiedzialność za prawidłowe dane oraz właściwe kwoty w zeznaniu.

Wstępnie wypełnione zeznanie ma zatem ograniczać do minimum obowiązki rozliczeń rocznych, ale nie ma przenosić odpowiedzialności z podatnika na organy podatkowe lub na pracodawcę.

Alternatywa dla PIT-PFR: deklaracja PIT-40 lub program do rozliczeń rocznych

Niektórzy podatnicy wolą skorzystać z alternatywy dla PIT-PFR. Dzieje się tak w przypadku osób, które posiadają jedynie jednego pracodawcę i wolą, by PIT został złożony za nich. W tym celu przekazują do pracodawcy przed 10 stycznia PIT-12, na którym potwierdzają, że:

 1. poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów opodatkowanych 19% podatkiem - określonych w art. 30-30c oraz art. 30e (kapitały pieniężne, podatek liniowy z działalności gospodarczej, zbycie nieruchomości),
 2. nie korzysta z odliczeń, z wyjątkiem kosztów podatkowych, składek ZUS oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez płatnika,
 3. nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
 4. nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych.

Podatnicy, którzy złożą takie oświadczenie do końca lutego, otrzymują od pracodawcy PIT-40, który stanowi jedynie potwierdzenie ich rozliczenia podatkowego, sporządzonego przez pracodawcę. Podatnicy tacy nie muszą już PIT-40 wysyłać do urzędu skarbowego. Jeżeli jednak stwierdzą, że pracodawca popełnił błąd lub jeśli zechcą samodzielnie skorzystać z ulg podatkowych lub odliczenia 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, mogą potraktować PIT-40 jako informację, na podstawie której samodzielnie sporządzą deklarację PIT. Wówczas już samodzielnie, bez pomocy pracodawcy, wypełniają zeznanie podatkowe uzupełniając dane z PIT-40 innymi, które są dla nich istotne (np. ulgami podatkowymi).

Poza tym z alternatywy dla PIT-PFR skorzystają osoby, które posiadają własne źródła przychodów, nierozliczane za pośrednictwem płatnika (np. sprzedają ruchomość, mają własną firmę). Mogą oni albo skorzystać z bramki Ministerstwa Finansów i tam wypełnić zeznanie podatkowe, albo skorzystać z programu do rozliczeń rocznych – i wysłać PIT elektronicznie, albo też wypełnić deklarację tradycyjnie i zanieść ją lub wysłać pocztą do urzędu skarbowego. 

PIT 2016. Rozliczenia roczne

Najważniejsze informacje i porady pomocne przy składaniu zeznania podatkowego za 2016 rok.

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Źródło:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
3 0 ~Ludwika

Ja będe korzystała po raz 4 z programu Pitax . Jak dla mnie jest niezawodny . Wszytsko się wpisuje łatwo i przyjemnie .Nie ma jakichs utrudnień . Własciwie dziecko z gimnazjum by spokojnie taką deklaracje wypełniło dzięki temu programowi . A pisze o tym , bo sa takie programy , które rzekomo podpowiadają co niby wpisać , a one z pagragrafami wyskakują . A człowiek potem głupieje . Dlatego ja tam wolę niezawodny pitax ;)

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl