PIT 2016: ulga za internet

Podobnie jak w roku ubiegłym podatnicy mogą w rozliczeniu rocznym skorzystać z ulgi na internet, która jest limitowana i wynosi 760 złotych. Wspomnianą ulgę można wykazać wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata.

Ulga internetowa przysługuje osobom fizycznym, które skorzystały z dostępu do internetu w danym roku podatkowym i mogą udokumentować poniesione w związku z tym wydatki.

(fot. Jens Gyarmaty / FORUM)

Jak skorzystać z ulgi na internet

Z ulgi na internet mogą skorzystać co do zasady osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy, którzy korzystali z internetu w celach prywatnych niezaliczanych do kosztów prowadzonej działalności.

Podatnik niebędący przedsiębiorcą odlicza ulgę od dochodu wykazanego w PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28, dołączając uzupełniony załącznik PIT/O. Najpierw należy wypełnić załącznik, a następnie kwotę łączną wynikającą z odliczeń od dochodu przepisać do deklaracji rocznej.

W druku PIT-O informację o uldze internetowej uzupełniamy w części B.

(pit.pl)

Ulga internetowa jest limitowana i wynosi 760 złotych na jedną osobę, co oznacza, że podstawa opodatkowania ulegnie pomniejszeniu o wspomnianą kwotę. Małżeństwa mogą skorzystać z podwójnego odliczenia, które będzie wynosiło łącznie 1520 złotych, o ile nazwiska obojga małżonków znajdują się na dowodach  potwierdzających poniesione wydatki.

Ulga internetowa – jak udokumentować wydatki na internet

Z ulgi na internet mogą skorzystać osoby, które posiadają dokument spełniający następujące kryteria:

  • stwierdza poniesiony wydatek,
  • zawiera dane identyfikujące kupującego i sprzedającego,
  • zawiera informacje na temat zakupionej usługi i kwotę zapłaty.

- Tylko dokument, który wskazuje zapłatę za usługę, będzie uprawniał do ulgi. Innymi słowy – każdorazowo należy żądać od wystawcy dokumentu ze wzmianką „opłacone” lub udokumentować go innym dowodem (np. potwierdzenie przelewu bankowego) -  informuje Piotr Szulczewski, redaktor prowadzący PIT.pl.

Kto nie może skorzystać z ulgi na internet

Z ulgi internetowej nie mogą skorzystać osoby, które w latach 2005-2013 skorzystały z ulgi dwa lata z rzędu lub skorzystały raz i później miały przynajmniej rok przerwy. Z możliwości odliczenia kosztów poniesionych na internet nie mogą skorzystać również ci podatnicy, którzy wydatki na internet zaliczają do kosztów działalności gospodarczej.

W podobnej sytuacji są podatnicy osiągający dochody z najmu. Ulgę internetową mogą odliczyć tylko wtedy, gdy z internetu korzystali wyłącznie dla celów prywatnych. Jeżeli nabyli internet na rzecz najemcy, nie mogą odliczyć wydatków na niego poniesionych od własnych dochodów.

Na koniec warto zauważyć, że podatnicy mają prawo rozpocząć korzystanie z ulgi w dowolnym roku. Odliczeniu podlegają nie tylko te osoby, które korzystają z internetu w miejscu zamieszkania, ale również ci, którzy posiadają internet mobilny (pod warunkiem, że otrzymują z tego tytułu dowód poniesienia wydatku na internet, a nie na dostęp do sieci komórkowej). Wydatki poniesione na montaż czy opłaty aktywacyjne nie stanowią podstawy do ulgi.  

PIT 2016. Rozliczenia roczne

Najważniejsze informacje i porady pomocne przy składaniu zeznania podatkowego za 2016 rok.

Weronika Szkwarek

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl