PIT 2016: ulga na krew

Ulga na krew to przywilej honorowych dawców. Jej wysokość zależy od ilości oddanej krwi lub jej składników. Ekwiwalent nie zmienił się w stosunku do poprzedniego roku i wynosi 130 zł za każdy litr oddanej krwi lub jej składników.

Mężczyzna może oddać rokrocznie maksymalnie 2,7 litra krwi, a kobieta 1,8 litra (dodatkowo oboje mogą oddać 25 litrów osocza), co oznacza, że ulga pozwoli odliczyć maksymalnie do 3601 złotych w przypadku mężczyzn i 3484 złotych w przypadku kobiet.

PIT 2016: ulga na krew
PIT 2016: ulga na krew (FORUM)

Kto skorzysta z ulgi na krew

Co do zasady z możliwości odliczenia od dochodu ulgi za krew mogą skorzystać ci podatnicy, którzy zdecydowali się dokonać jej darowizny. Jeżeli dana osoba przekazała krew odpłatnie (np. za granicą), nie może skorzystać z takiej ulgi.

Ulga na krew przysługuje osobom, które w 2016 roku oddały krew na rzecz jednostki realizującej zajmującej się pobraniem krwi. Jeżeli podatnik oddał krew na rzecz konkretnej osoby, to również może skorzystać z ulgi, o ile została przekazana  za pośrednictwem publicznej służby krwi.

Ile wynosi ulga na krew

Wysokość ulgi jest zależna od ilości oddanej krwi lub osocza. Jeden litr krwi został wyceniony na 130 złotych a osocza na 170 złotych, jednak urzędy skarbowe nie rozróżniają osobnej ceny za osocze i krew w związku z czym przy rozliczaniu obowiązuje jedna stawka – 130 złotych za litr.

Ulga za krew stanowi ulgę z tytułu darowizn, co oznacza, że limity kwotowe rozpatruje się łącznie z darowizną na cele kultu religijnego oraz darowiznami na rzecz pożytku publicznego. Dlatego też podatnika obejmuje łączny limit wszystkich darowizn, który nie może przekroczyć sześciu procent jego dochodu.

W ciągu roku mężczyzna może oddać maksymalnie 2,7 litra, natomiast kobieta maksymalnie – 1,8 litra krwi pełnej oraz do 25 litrów osocza. Jednak aby odliczyć maksymalną ulgę, dana osoba musi mieć dochód nie niższy niż 60 017 złotych, w innym przypadku ulga wyniesie więcej niż 6 proc.

Jeśli kwota stanowiąca 6 proc. dochodu podatnika jest niższa od wartości oddanej krwi (w tym jej składników: osocza, krwinek płytkowych oraz krwinek białych i czerwonych), podatnik w zeznaniu nie będzie mógł odliczyć więcej niż właśnie tę kwotę – odpowiadającą 6 proc. dochodu.

Jak odliczyć ulgę na krew

Odliczenie ulgi na krew dokonuje się na deklaracjach PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, pamiętając o dołączeniu załącznika PIT/O, w którym zawiera się kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia, jak również dane RCKiK (Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa).

Należy pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu faktu darowizny. W tym celu wystarczy jedno zaświadczenie jednostki zajmującej się pobieraniem krwi, potwierdzenie należy przechowywać do 31 grudnia 2022 roku.

PIT 2016. Rozliczenia roczne

Najważniejsze informacje i porady pomocne przy składaniu zeznania podatkowego za 2016 rok.

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

    Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl