REKLAMA

PGNIG: Podpisanie z ORLEN Południe listu intencyjnego w sprawie możliwości realizacji wspólnej inwestycji w obszarze biometanu

2021-05-05 11:51
publikacja
2021-05-05 11:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Podpisanie z ORLEN Południe listu intencyjnego w sprawie możliwości realizacji wspólnej inwestycji w obszarze biometanu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”) - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2020 z dnia 3 września 2020 roku w sprawie listu intencyjnego z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) – dotyczącego analizy możliwości realizacji wspólnych inwestycji budowy elektrowni gazowej i biogazowni – informuje, że w dniu 5 maja 2021 roku PGNiG podpisało z ORLEN Południe S.A. („ORLEN Południe”), spółką zależną PKN ORLEN, list intencyjny dotyczący możliwości realizacji wspólnej inwestycji mającej na celu rozwijanie produkcji biometanu („Inwestycja”).
Inwestycja będzie opierać się na wspólnym przedsięwzięciu (joint venture) realizowanym przez ORLEN Południe oraz PGNiG („Strony”), w szczególności przy wykorzystaniu spółki celowej („SPV”), w której ORLEN Południe obejmie 51%, a PGNiG 49% udziałów w kapitale zakładowym. Intencją Stron jest, aby przedmiotem działalności SPV było w szczególności: pozyskiwanie i budowa instalacji biometanowych, rozwój technologii wykorzystywanych do produkcji biometanu oraz produkcja, obrót i wykorzystanie biometanu w różnych obszarach działalności Stron.
Strony będą prowadzić negocjacje zmierzające m.in. do opracowania: zasad utworzenia i finansowania SPV, umowy wspólników oraz zasad współpracy i harmonogramu Inwestycji. Utworzenie SPV będzie możliwe po uzyskaniu zgody odpowiednich organów antymonopolowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Warsaw, May 5th 2021


Signing of a letter of intent to the possibility of conducting joint
investment in the field of biomethane with ORLEN Południe


Current Report No. 17/2021


Further to the Current Report No. 45/2020 of September 3rd 2020
regarding a letter of intent to analyse the possibility of conducting
joint investments concerning construction of a gas power plant and a
biogas plant with Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (“PKN ORLEN”), the
Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (the
“Company”, “PGNiG”,) hereby announces that on May 5th 2021 the Company
signed a letter of intent to the possibility of conducting joint
investment aiming at development of biomethane production (“Investment”)
with ORLEN Południe S.A. (“ORLEN Południe”), a subsidiary of PKN ORLEN.


The Investment will be based on joint investment (joint venture)
conducted by ORLEN Południe and PGNiG (“Parties”), in particular through
a special purpose vehicle (the “SPV”), whereas ORLEN Południe will
acquire a 51% ownership interest in the SPV, with the remainder to be
acquired by PGNiG. The intention of the Parties is that the subject of
the SPV business is focused on: acquisition and construction of
biomethane installations, development of technologies used for
biomethane production as well as trade, production and use of biomethane
in various areas of Parties’ activities.


The Parties will conduct negotiations aimed at, inter alia, defining:
the rules for establishing and financing of the SPV, shareholders’
agreement as well as rules of cooperation and investment schedule. The
establishment of the SPV will be possible after obtaining consent from
the relevant antitrust authorities.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-05 Artur Cieślik Wiceprezes Zarządu
2021-05-05 Robert Perkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki