REKLAMA
WEBINAR

PETROLINVEST S.A.: Treść uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A., które zakończyło obrady w dniu 23 września 2015 roku

2015-09-23 21:21
publikacja
2015-09-23 21:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Raport_biezacy_26_2015_zal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-23
Skrócona nazwa emitenta
PETROLINVEST S.A.
Temat
Treść uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A., które zakończyło obrady w dniu 23 września 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 20/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku oraz nr 22/2015 z dnia 7 września 2015 roku podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. zwołanego na dzień 24 sierpnia 2015 roku, które po zakończeniu przerwy w obradach wznowiło je w dniu 23 września 2015 roku ("ZWZA").

Uchwały dotyczące udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, uwzględnione w porządku obrad ZWZA przekazanym do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 18/2015 z dnia 21 lipca 2015 roku, nie zostały podjęte.

ZWZA podjęło uchwałę w sprawie scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki, zgodnie z projektem opublikowanym w raporcie bieżącym nr 18/2015 z dnia 21 lipca 2015 roku.

Załącznik – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. w dniu 23 września 2015 roku.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Raport bieżący_26_2015_zał.pdfRaport bieżący_26_2015_zał.pdf Treść uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-23 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2015-09-23 Franciszek Krok Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki