PETROLINVEST S.A.: Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości

2017-07-04 23:11
publikacja
2017-07-04 23:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2017
Data sporządzenia: 2017-07-04
Skrócona nazwa emitenta
PETROLINVEST S.A.
Temat
Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2016 z dnia 9 maja 2016 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka została poinformowana przez jej pełnomocnika w postępowaniu przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy („Sąd"), w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie („ZUS”) o ogłoszenie upadłości Spółki - o doręczeniu temu pełnomocnikowi postanowienia sądu z dnia 19 czerwca 2017 roku o oddaleniu wniosku złożonego przez ZUS. W uzasadnieniu Sąd uznał, że Spółka nie posiada wystarczającego majątku, z którego mogłyby być pokryte koszty postępowania upadłościowego. Postanowienie sądu nie jest prawomocne. Pismem z dnia 23 maja 2016 roku Spółka wnosiła o oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-04 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2017-07-04 Franciszek Krok Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki