REKLAMA

PEKAES: Odwołanie członków Rady Nadzorczej PEKAES S.A. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES S.A. odbyte w dniu 16 listopada 2016 r.

2016-11-17 09:33
publikacja
2016-11-17 09:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-17
Skrócona nazwa emitenta
PEKAES
Temat
Odwołanie członków Rady Nadzorczej PEKAES S.A. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES S.A. odbyte w dniu 16 listopada 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PEKAES spółka akcyjna z siedzibą w Błoniu („Spółka”) informuje, że w dniu 16 listopada 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odbyte stosownie do postanowień art. 405 Kodeksu spółek handlowych (patrz raport bieżący Spółki nr 35/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.), podjęło uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej następujących członków Rady Nadzorczej:
1) Pani Anety Fiedoruk,
2) Pana Krzysztofa Geruli.

W podjętych uchwałach nie zostały podane przyczyny odwołania wskazanych powyżej członków Rady Nadzorczej Spółki.


Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 21) w zw. z §27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.) oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, ze zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-11-17 Maciej Bachman Prezes Zarządu
2016-11-17 Jerzy Markow Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki