PEIXIN: wyniki finansowe

2017-09-29 17:24
publikacja
2017-09-29 17:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
PEIXIN_1H2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2017
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie EUR
data przekazania: 2017-09-29
PEIXIN INTERNATIONAL GROUP N.V.
(pełna nazwa emitenta)
PEIXIN
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
1114 AB Amsterdam
(kod pocztowy) (miejscowość)
Joop Geesinkweg 901
(ulica) (numer)
0086 - 0595 - 22458888 0086 - 0595 - 22456781
(telefon) (fax)
disclosures@fjpeixin.com www.peixin.com
(e-mail) (www)
RSIN 852966982 58288449
(NIP) (REGON)
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze / 2017 półrocze /2016
I. revenues 11,920 19,573
II. gross profit 2,530 4,197
III. operating profit (1,465) 944
IV. EBITDA 1,312
V. profit before tax (1,462) 1,065
VI. net profit (1,462) 885
VII. cash flow from operating activities (37) (299)
VIII. cash flow from investing activities (3,379) (948)
IX. cash flow from financing activities - -
X. net increase in cash and cash equivalents (3,416) (1,771)
XI. 31 Dec 2016 30 June 2017
XII. non-current assets 35,553 22,638
XIII. current assets 43,421 51,785
XIV. total assets 78,974 74,422
XV. long-term liabilities -
XVI. short-term liabilities 3,795 3,556
XVII. total equity 75,179 74,422
XVIII. paid-in capital 13,000 13,000
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PEIXIN_1H2017.pdfPEIXIN_1H2017.pdf Semi-annual report_1H2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-29 Qiulin Xie Chairman of Management Board Qiulin Xie
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki