REKLAMA

PBS Finanse SA: wyniki finansowe

2021-05-28 21:00
publikacja
2021-05-28 21:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
skrocone_sprawozdanie_finansowe_-_i_kwartal_2021r_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja_dodatkowa_za_i_kwartal_2021_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 72 70 16 16
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej -319 -72 -70 -16
III. Zysk [strata] przed opodaktowaniem 112 -1 135 25 -258
IV. Zysk [strata] netto 112 -902 25 -205
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -527 -508 -115 -116
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 317 501 69 114
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 -9 -1 -2
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -219 -16 -48 -4
IX. Liczba akcji [w szt.] 10 452 000 10 452 000 10 452 000 10 452 000
X. Zysk [strata] netto na jedną akcję zwykłą [w zł / EUR] 0,01 -0,09 0,00 -0,02
XI. 2021-03-31 2020-03-31 2021-03-31 2020-03-31
XII. Aktywa razem 10 799 12 592 2 317 2 766
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 551 567 333 125
XIV. Zobowiązania długoterminowe 15 45 3 10
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 225 335 48 74
XVI. Kapitał własny [aktywa netto] 9 248 12 025 1 984 2 642
XVII. Kapitał zakładowy 29 266 29 266 6 280 6 429
XVIII. Liczba akcji [w szt.] 10 452 000 10 452 000 10 452 000 10 452 000
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EUR] 0,88 1,15 0,19 0,25
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
skrocone sprawozdanie_finansowe_-_i_kwartal_2021r_signed.pdfskrocone sprawozdanie_finansowe_-_i_kwartal_2021r_signed.pdf Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 r.
informacja_dodatkowa_za_i_kwartal_2021_signed.pdfinformacja_dodatkowa_za_i_kwartal_2021_signed.pdf Informacja dodatkowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Rafał Witasik Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki