REKLAMA
PIT 2023

PBS Finanse SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 13 listopada 2023 r.

2023-10-17 20:55
publikacja
2023-10-17 20:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PBS_Zwolanie_NWZ_20231113.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PBS_Pelnomocnictwo_NWZ_20231113.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PBS_Formularz_glosowania_NWZ_20231113.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-17
Skrócona nazwa emitenta
PBS Finanse SA
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 13 listopada 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z przepisem § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069391, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 13 listopada 2023 roku, na godzinę 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Chłodnej 2.
Załączniki
Plik Opis
PBS Zwołanie NWZ 20231113.pdfPBS Zwołanie NWZ 20231113.pdf Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 13 listopada 2023 r.
PBS Pełnomocnictwo NWZ 20231113.pdfPBS Pełnomocnictwo NWZ 20231113.pdf Wzór pełnomocnictwa
PBS Formularz głosowania NWZ 20231113.pdfPBS Formularz głosowania NWZ 20231113.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-17 Rafał Witasik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki