REKLAMA
WEBINAR

PBS Finanse SA: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PBS Finanse Spółka Akcyjna w dniu 3 listopada 2022 r.

2022-11-04 22:27
publikacja
2022-11-04 22:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PBS_Uchwaly_NWZ_20221103.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-04
Skrócona nazwa emitenta
PBS Finanse SA
Temat
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PBS Finanse Spółka Akcyjna w dniu 3 listopada 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PBS Finanse S.A. [Spółka] działając na podstawie przepisu § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 20 kwietnia 2018 r. poz. 757] podaje do wiadomości publicznej treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 3 listopada 2022 r. wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Załączniki
Plik Opis
PBS Uchwały NWZ 20221103.pdfPBS Uchwały NWZ 20221103.pdf Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PBS Finanse Spółka Akcyjna w dniu 3 listopada 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-04 Rafał Witasik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki