REKLAMA

PBS Finanse SA: Rejestracja zmiany statutu Spółki.

2021-10-01 20:34
publikacja
2021-10-01 20:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PBS_Statut_tekst_jednolity_20210630_20210917.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-01
Skrócona nazwa emitenta
PBS Finanse SA
Temat
Rejestracja zmiany statutu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PBS Finanse S.A. [Emitent, Spółka] działając na podstawie przepisu § 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 20 kwietnia 2018 r. poz. 757] informuje, że w dniu 30 września 2021 r. do Spółki wpłynęło postanowienie o rejestracji w dniu 17 września 2021 r. przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Emitenta. Na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniono statut Spółki poprzez uchylenie całej jego dotychczasowej treści i uchwalenie nowej treści statutu Spółki, która stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
PBS Statut tekst jednolity 20210630_20210917.pdfPBS Statut tekst jednolity 20210630_20210917.pdf Statut PBS Finanse S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-01 Rafał Witasik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki