REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

PBS Finanse SA: Rejestracja zmiany statutu PBS Finanse S.A.

2023-03-03 22:57
publikacja
2023-03-03 22:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-03
Skrócona nazwa emitenta
PBS Finanse SA
Temat
Rejestracja zmiany statutu PBS Finanse S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PBS Finanse S.A. [Emitent, Spółka] działając na podstawie przepisu § 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 20 kwietnia 2018 r. poz. 757] informuje, że w dniu dzisiejszym zostało doręczone Emitentowi postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 1 marca 2023 r. o zarejestrowaniu zmiany Statutu Spółki. Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. z dnia 3 listopada 2022 r. dodano do statutu Spółki § 7 ust. 3 o brzmieniu: „Wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 380 [1] § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-03 Rafał Witasik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki