REKLAMA

PBG: wyniki finansowe

2021-04-30 23:43
publikacja
2021-04-30 23:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
JSF_PBG_za_2020_rok_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_ZA_z_dzialalnosci_PBG_za_rok_2020_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_PBG_stanowisko_Zarzadu_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PBG_SA_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_ocena_SAR_2021_04_30_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_ZA_o_rzetelnosci_sprawozdan_2021_04_30_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_ZA_o_wyborze_bieglego_2021_04_30_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_ZA_na_podstawie_oswiadczen_RN_2021_04_30_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_wybor_audytora_2021_04_30_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_komitet_audytu_2021_04_30_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 5 288 84 270 1 182 19 590
II. Zysk (strata) z z zaniechanej działalności operacyjnej (175 719) (4 501 391) (39 274) (1 046 407)
III. Zysk (strata) brutto z działalności zaniechanej (198 932) (4 687 512) (44 462) (1 089 673)
IV. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (198 932) (4 687 585) (44 462) (1 089 690)
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (198 932) (4 687 585) (44 462) (1 089 690)
VI. Całkowite dochody ogółem (198 932) (4 687 585) (44 462) (1 089 690)
VII. Średni kurs PLN/EUR x x 4,4742 4,3018
Rachunek przepływów pieniężnych
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 576) (11 675) (352) (2 714)
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 698 8 659 379 2 013
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (139) 1 399 (31) 325
XI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (17) (1 617) (4) (376)
XII. Średni kurs PLN/EUR x x 4,4742 4,3018
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
XIII. Aktywa 96 868 120 267 20 991 28 242
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 5 184 885 5 009 352 1 123 534 1 176 318
XV. Kapitał własny (5 088 017) (4 889 085) (1 102 543) (1 148 077)
XVI. Liczba akcji (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XVII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XVIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (6,217) (5,974) (1,347) (1,403)
XX. Kurs PLN/EUR na koniec okresu x x 4,6148 4,2585
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JSF PBG za 2020 rok_final.pdfJSF PBG za 2020 rok_final.pdf Sprawozdanie finansowe PBG S.A. w restrukturyzacji za rok 2020
Sprawozdanie ZA z działalności PBG za rok 2020_final.pdfSprawozdanie ZA z działalności PBG za rok 2020_final.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności PBG S.A. w restrukturyzacji za rok 2020
JSF PBG stanowisko Zarządu_final.pdfJSF PBG stanowisko Zarządu_final.pdf Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej odnoszące się do zastrzeżeń Biegłego Rewidenta
PBG SA 2020 BSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdfPBG SA 2020 BSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdf Sprawozdanie z badania
Oświadczenie RN ocena SAR_2021 04 30_final.pdfOświadczenie RN ocena SAR_2021 04 30_final.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotyczaca sprawozdania PBG S.A. w restrukturyzacji
Oświadczenie ZA o rzetelności sprawozdań_2021 04 30_final.pdfOświadczenie ZA o rzetelności sprawozdań_2021 04 30_final.pdf Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdań finansoweych
Oświadczenie ZA o wyborze biegłego_2021 04 30_final.pdfOświadczenie ZA o wyborze biegłego_2021 04 30_final.pdf Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta
Informacja ZA na podstawie oświadczeń RN_2021 04 30_final.pdfInformacja ZA na podstawie oświadczeń RN_2021 04 30_final.pdf Informacja Zarządu na podstawie oświadczeń Rady Nadzorczej
Oświadczenie RN_wybór audytora_2021 04 30_final.pdfOświadczenie RN_wybór audytora_2021 04 30_final.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie RN_komitet audytu_2021 04 30_final.pdfOświadczenie RN_komitet audytu_2021 04 30_final.pdf Oświdczenie Rady Nadzorczej w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu
List Prezesa Zarzadu do Akcjonariuszy_final.pdfList Prezesa Zarzadu do Akcjonariuszy_final.pdf List Prezesa

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Bartosz Sierakowski Wiceprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji Bartosz Sierakowski
2021-04-30 Maciej Stańczuk Wiceprezes Zarządu PBG S.A. w restrukturyzacji Maciej Stańczuk


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Corporate Finance & IT Sp. z o.o. Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Corporate Finance & IT Sp. z o.o.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki