REKLAMA

PAMAPOL SA (1/2017) Powołanie Komitetu Audytu

2017-09-20 09:40
publikacja
2017-09-20 09:40

Raport Bieżący nr 1/2017

Zarząd Pamapol S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 września 2017 r., Rada Nadzorcza Spółki, powołała Komitet Audytu spośród swoich członków. Zgodnie z przedmiotową uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w skład Komitetu Audytu zostali powołani:

1. Waldemar Frąckowiak - Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek niezależny Komitetu Audytu,

2. Krzysztof Urbanowicz - Członek niezależny Komitetu Audytu,

3. Piotr Kamiński - Członek Komitetu Audytu.

Zarząd Emitenta informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 i art. 129 ust. 1,3,5, i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj. przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący jest niezależna od Spółki.

Kadencja Komitetu Audytu upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pamapol S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017.

Dotychczas zadania Komitetu Audytu pełniła Rada Nadzorcza Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki