REKLAMA

PAMAPOL S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 czerwca 2021 r.

2021-06-01 21:54
publikacja
2021-06-01 21:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_RN_PAMAPOL_S.A._z_dzialalnosci_w_2020_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_PAMAPOL_S.A._z_oceny_sytuacji_Spolki_i_GK_w_2020_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_PAMAPOL_S.A._z_oceny_wypelniania_obow._inf._dot._ladu_korporac._w_2020_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wniosek_Zarzadu_PAMAPOL_S.A._dotyczacy_podzialu_zysku_za_rok_obrotowy_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_PAMAPOL_S.A._ws._oceny_wniosku_Zarzadu_dot._podzialu_zysku_netto_za_2020_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_PAMAPOL_S.A._2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_bieglego_rewidenta_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_PAMAPOL_S.A._2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-01
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. (Spółka) na dzień 25 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu dokumenty, których rozpatrzenie będzie przedmiotem punktów od 7-9 i 13 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z działalności w 2020 roku;
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w 2020 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz przedstawienie informacji w sprawie polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze;
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2020 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
- wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
- uchwała Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

Ponadto, Spółka przekazuje w załączeniu Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. za okres 2019-2020, o którym mowa w punkcie 21 planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia, wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny tego Sprawozdania o wynagrodzeniach.
Załączniki
Plik Opis
Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z działalności w 2020 r..pdfSprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z działalności w 2020 r..pdf Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z działalności w 2020 r
Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i GK w 2020 r..pdfSprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i GK w 2020 r..pdf Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i GK w 2020 r.
Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny wypełniania obow. inf. dot. ładu korporac. w 2020 r..pdfSprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny wypełniania obow. inf. dot. ładu korporac. w 2020 r..pdf Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny wypełniania obow. inf. dot. ładu korporac. w 2020 r.
Wniosek Zarządu PAMAPOL S.A. dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2020.pdfWniosek Zarządu PAMAPOL S.A. dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2020.pdf Wniosek Zarządu PAMAPOL S.A. dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2020
Uchwała RN PAMAPOL S.A. ws. oceny wniosku Zarządu dot. podziału zysku netto za 2020 r..pdfUchwała RN PAMAPOL S.A. ws. oceny wniosku Zarządu dot. podziału zysku netto za 2020 r..pdf Uchwała RN PAMAPOL S.A. ws. oceny wniosku Zarządu dot. podziału zysku netto za 2020 r.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. 2019-2020.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. 2019-2020.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. 2019-2020
Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach PAMAPOL S.A. 2019-2020.pdfRaport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach PAMAPOL S.A. 2019-2020.pdf Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach PAMAPOL S.A. 2019-2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-01 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki