PAGED SA (1/2017) Paged Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

Raport Bieżący nr 1/2017

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Paged Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"
Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.17. uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom walnego zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Zarząd Spółki wyjaśnia, iż incydentalne naruszenie zasady I.Z.1.17 ze zbioru DPSN 2016 spowodowane zostało faktem, że w dniu 20 października 2017 r. odbyło się bez formalnego zwołania, przy obecności 100% kapitału zakładowego Spółki (tj. w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ”), w związku z czym Zarząd Spółki nie zamieścił na korporacyjnej stronie internetowej Spółki projektów uchwał NWZ (nie był publikowany raport bieżący zawierający projekty uchwał NWZ, jak również nie był publikowany raport bieżący zawierający treść ogłoszenia zwołującego NWZ), jak również nie zamieścił uzasadnień do projektów uchwał NWZ, ponieważ z oczywistych powodów było to niemożliwe.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż incydentalne naruszenie zasady I.Z.1.17 nie wywołało żadnych negatywnych skutków w stosunku do akcjonariuszy Spółki oraz pozostałych interesariuszy. Należy wyjaśnić, iż obecnie jeden podmiot sprawuje kontrolę w sposób bezpośredni i pośredni nad 100% akcji Spółki. Akcjonariusz ten, jak również jego podmioty zależne byli obecni na NWZ, a NWZ odbyło się bez formalnego zwołania za ich pełną aprobatą. Zarząd Spółki nie będzie podejmował żadnych działań zmierzających do zapobieżenia powstawaniu podobnych naruszeń ww. zasady w przyszłości, gdyż nie widzi takiej potrzeby.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.1. Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Zarząd Spółki wyjaśnia, iż incydentalne naruszenie zasady IV.Z.1 ze zbioru DPSN 2016, polegające na tym, iż Spółka nie podejmowała decyzji dotyczącej terminu walnego zgromadzenia, spowodowane zostało faktem, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ”), które odbyło się w dniu 20 października 2017 r., odbyło się bez formalnego zwołania, tj. w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych - przy obecności 100% kapitału zakładowego Spółki.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż incydentalne naruszenie zasady IV.Z.1 nie wywołało żadnych negatywnych skutków w stosunku do akcjonariuszy Spółki oraz pozostałych interesariuszy. Należy wyjaśnić, iż obecnie jeden podmiot sprawuje kontrolę w sposób bezpośredni i pośredni nad 100% akcji Spółki. Akcjonariusz ten, jak również jego podmioty zależne byli obecni na NWZ, a NWZ odbyło się bez formalnego zwołania za ich pełną aprobatą.

Zarząd Spółki nie będzie podejmował żadnych działań zmierzających do zapobieżenia powstawaniu podobnych naruszeń ww. zasady w przyszłości, gdyż nie widzi takiej potrzeby.

IV.Z.9. Spółka dokłada starań, aby projekty uchwał walnego zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy spółka przekaże uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Zarząd Spółki wyjaśnia, iż incydentalne naruszenie zasady IV.Z.9 ze zbioru DPSN 2016 spowodowane zostało faktem, że w dniu 20 października 2017 r. odbyło się bez formalnego zwołania, przy obecności 100% kapitału zakładowego Spółki (tj. w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ”), w związku z czym Zarząd Spółki nie był w stanie dołożyć starań, aby projekty uchwał NWZ zawierały uzasadnienie. Co więcej, nie był w ogóle publikowany raport bieżący zawierający projekty uchwał NWZ, jak również nie był publikowany raport bieżący zawierający treść ogłoszenia zwołującego NWZ.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż incydentalne naruszenie zasady IV.Z.9 nie wywołało żadnych negatywnych skutków w stosunku do akcjonariuszy Spółki oraz pozostałych interesariuszy. Należy wyjaśnić, iż obecnie jeden podmiot sprawuje kontrolę w sposób bezpośredni i pośredni nad 100% akcji Spółki. Akcjonariusz ten, jak również jego podmioty zależne byli obecni na NWZ, a NWZ odbyło się bez formalnego zwołania za ich pełną aprobatą. Zarząd Spółki nie będzie podejmował żadnych działań zmierzających do zapobieżenia powstawaniu podobnych naruszeń ww. zasady w przyszłości, gdyż nie widzi takiej potrzeby.


Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIG -0,03% 57 939,18
2020-02-20 12:00:00
WIG20 -0,10% 2 112,99
2020-02-20 12:15:45
WIG30 -0,05% 2 439,59
2020-02-20 12:15:00
MWIG40 0,15% 4 066,83
2020-02-20 12:00:45
DAX -0,10% 13 775,50
2020-02-20 12:11:00
NASDAQ 0,87% 9 817,18
2020-02-19 22:03:00
SP500 0,47% 3 386,15
2020-02-19 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.