REKLAMA
WEBINAR

P2CHILL: Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta

2021-10-04 20:17
publikacja
2021-10-04 20:17
Zarząd Play2Chill S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki informacja o dokonaniu w dniu 29 września 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS rejestracji nowej wysokości kapitału zakładowego Emitenta w kwocie ‭‭315.699,90 zł, wynikającej z podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji 286.999 akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 12/2021.‬‬‬‬
Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji zmian wynosi 315.699,90 zł i dzieli się na 3.156.499 akcji po cenie nominalnej 0,10 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji po rejestracji zmian wynosi 3.156.499.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki