REKLAMA

Oferta banków dla obywateli Ukrainy

Malwina Wrotniak2017-12-22 10:16, akt.2018-02-13 11:54redaktor naczelna Bankier.pl
publikacja
2017-12-22 10:16
aktualizacja
2018-02-13 11:54

Coraz więcej banków w Polsce chwali się specjalną ofertą dla mieszkających w Polsce obywateli Ukrainy, choć pod tym samym hasłem kryją się różne usługi. Najpopularniejsze propozycje to możliwość rozmowy z pracownikiem banku w języku ukraińskim, materiały informacyjne przetłumaczone z języka polskiego czy tańsze przelewy na Ukrainę.

Kiedy pod koniec 2016 roku nasza redakcja po raz pierwszy pytała działające w Polsce banki o ofertę dla obywateli Ukrainy, odsyłano nas z kwitkiem, dziwiąc się takim zapytaniom. Kilka miesięcy później niektóre podejmowały już pierwsze inicjatywy nakierowane na klientów zza wschodniej granicy. Od tamtego czasu przybywa banków, które chwalą się udogodnieniami dla nowej, wciąż rosnącej grupy klientów. Trudno się temu dziwić: według opublikowanych w październiku br. danych, w Polsce przebywa już 128 tys. obywateli Ukrainy z długoterminowymi pozwoleniami na pobyt. Biorąc pod uwagę również osoby, które przyjeżdżają do pracy w Polsce na krótki okres, skala tej imigracji przybiera znacznie większy rozmiar - w 2016 roku pracodawcy w Polsce deklarowali zatrudnienie w oparciu o uproszczone procedury 1,3 mln osób zza wschodniej granicy. Szacuje się, że w samym tylko Wrocławiu co dziesiąty mieszkaniec to dziś obywatel Ukrainy. Wiele wskazuje na to, że liczba pracowników z kraju naszego wschodniego sąsiada w najbliższym czasie będzie się nadal zwiększać (pisaliśmy na ten temat m.in. tutaj i tutaj).

fot. Artur Widak / / FORUM

Jak banki przekonywały się do klientów z Ukrainy

Kiedy w czerwcu po raz pierwszy podsumowywaliśmy ofertę banków dla obywateli Ukrainy, można było mówić o pojedynczych, nie nagłaśnianych jeszcze na szeroką skalę inicjatywach. Dwa banki (BGŻ BNP Paribas i Bank Zachodni WBK) oferowały wtedy możliwość wyboru języka ukraińskiego na infolinii, dwa (PKO BP, Bank Zachodni WBK) w wybranych placówkach proponowały klientom materiały informacyjne po ukraińsku, tylko jeden (BGŻ BNP Paribas) posiadał specjalną sekcję z informacjami w tym języku na swojej stronie internetowej. Największy polski bank, zabiegając o klientów z Ukrainy, już wtedy chwalił się promocyjnymi warunkami przelewów pieniężnych na Ukrainę.

Pół roku później kolejne banki w informacjach prasowych chwalą się dostosowaniami (lub – co ciekawe – samymi planami wdrożenia dostosowań) dla klientów z Ukrainy. Nowością najczęściej jest dostosowanie kanałów obsługi o klienta ze Wschodu –  stąd nowa wersja językowa na infolinii czy dystrybucja obcojęzycznych ulotek. Niektóre instytucje proponują ułatwienia przy zakładaniu konta – deklarując, że potrzebny będzie do tego tylko jeden dokument. Najmniej jednak zmienia się sama oferta – na specjalne warunki cenowe (przy przelewach na Ukrainę) zdecydowały się na razie nieliczne banki, a i w ich przypadku benefity nie są pozbawione dodatkowych warunków. Jesienią banki już chętnie odpowiadały na naszą prośbę o rekomendacje najlepszych kont osobistych i lokat dla obywateli z Ukrainy.

Udogodnienia w bankach dla klientów z Ukrainy

Infolinia

Kolejne banki starają się być przygotowane na kontakt telefoniczny z klientami posługującymi się językiem ukraińskim. W nielicznych przypadkach stał się on jedną z podstawowych wersji językowych do wyboru po połączeniu z automatem, częściej rozmówcę przełącza się do właściwego konsultanta dopiero po połączeniu z pracownikiem na infolinii ogólnej, prowadzonej w języku polskim. Zwykle też bank udzieli pomocy w języku ukraińskim tylko w wybranych dniach i godzinach tygodnia, a nie w pełnym okresie działania infolinii.

Obsługa klientów z Ukrainy na infoliniach banków

Bank                                                                    

Szczegóły obsługi w języku ukraińskim

Bank Zachodni WBK

Tak, opcja językowa do wyboru po połączeniu z infolinią, pon-pt 8:00-16:00.

BGŻ BNP Paribas

Tak, opcja językowa do wyboru po połączeniu z infolinią.

Getin Bank

Tak, codziennie 8:00-18:00 pod specjalnym nr tel.: 32 604 30 18.

Obsługa także w języku rosyjskim.

ING Bank Śląski

Obsługa w języku rosyjskim.

Bank Millennium

Tak, pon-pt 8:00-20:00 pod specjalnym nr tel. 22 598 40 45.

Bank Pekao

Tak, pon-pt 8:00-20:00 pod specjalnym numerem telefonu 22 591 22 20.

PKO Bank Polski

Tak, w wybrane dni, przekierowanie z infolinii ogólnej.

Raiffeisen Polbank

Tak, pon-pt 9:00-19:00, przekierowanie z infolinii ogólnej.

Źródło: Bankier pl. - opracowanie własne

Placówki

Kolejne banki czynią starania, by w wybranych placówkach możliwa była obsługa w języku ukraińskim. Dotyczy to w szczególności dużych miast, w których liczba obywateli z kraju naszego wschodniego sąsiada jest znacząca. Pracownicy tych banków, które nie wdrożyły obsługi po ukraińsku w stacjonarnych placówkach zachęcają do rozwiązania pośredniego, czyli wizyty w oddziale, gdzie pracownik połączy z pracownikiem infolinii, który posługuje się językiem ukraińskim.

Obsługa klientów z Ukrainy w placówkach banków

Bank                                                                    

Szczegóły obsługi w języku ukraińskim

BGŻ BNP Paribas

W największych miastach w Polsce Oddziały Międzynarodowe banku, w których doradcy rozmawiają w wielu językach, m.in. rosyjskim i ukraińskim (m.in. ul. Bracka 16 w Warszawie i Swobodna 3 we Wrocławiu).

Getin Bank

Do końca roku 2017 r. 15 placówek w 5 największych miastach z obsługą w języku ukraińskim. Obecnie obsługa m.in. we Wrocławiu (dwie placówki - pl. Solny, pl. Bema) i w Warszawie (pięć placówek).

Bank Pocztowy

W planach zatrudnienie w wybranych placówkach doradców klientów posługujących się językiem ukraińskim. Na infolinii brak wiedzy od kiedy.

Źródło: Bankier pl. - opracowanie własne

Materiały informacyjne

Dystrybucja ulotek z informacjami o ofercie banku jest póki co nieśmiała i stanowi przede wszystkim reklamę podstawowego produktu, czyli kont osobistych. Większość banków przyznaje, że udostępnia takie materiały tylko w wybranych placówkach, co w praktyce dotyczy szczególnie dużych miast.

Dystrybucja materiałów informacyjnych banków w języku ukraińskim

Bank                                                                    

Szczegóły

Bank Zachodni WBK

Materiały informacyjne na temat oferty kont osobistych dostępne w wybranych placówkach.

BGŻ BNP Paribas

Materiały dystrybuowane do oddziałów, w których istnieje potencjał klientów z Ukrainy.

Getin Bank Materiały marketingowe, przewodnik po koncie oraz ulotki Konta Proste Zasady.

Bank Millennium

Materiały pomocnicze, których zadaniem jest pomoc w przedstawieniu podstawowych zasad związanych z aktywacją obsługi w bankowości elektronicznej (Millenet, aplikacja mobilna) oraz aktywacji kart do konta. Przeznaczone do użytku w placówkach w czasie rozmowy z klientem.

Dodatkowo „Cennik usług – prowizje i opłaty” w języku rosyjskim.

PKO Bank Polski

Materiały informacyjne na temat oferty kont osobistych dostępne w wybranych placówkach.

Źródło: Bankier pl. - opracowanie własne

Strona WWW

Kilka banków zdecydowało się już odpowiedzieć na potrzeby osób poszukujących wiadomości o ofercie banków w Internecie i przygotowało specjalne sekcje na stronach WWW z informacjami w języku ukraińskim. Póki co, żaden bank nie oferuje dostępu do bankowości internetowej w języku ukraińskim. PKO Bank Polski zapowiedział uruchomienie ukraińskiej i rosyjskiej wersji językowej aplikacji mobilnej IKO w 2018 roku.

Informacje o produktach w języku ukraińskim na stronach internetowych banków

Bank                                                                    

Szczegóły

Bank Zachodni WBK

Specjalna sekcja w języku ukraińskim:

https://www.bzwbk.pl/ua

BGŻ BNP Paribas

Specjalna sekcja w języku ukraińskim: https://www.bgzbnpparibas.pl/ua/ukrainian-info.

Credit Agricole

Specjalna sekcja w języku ukraińskim: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/konta/konta-ua.

Getin Bank Specjalna sekcja w języku ukraińskim: https://polecam.getinbank.pl/lp/main/rorua_konto_proste_zasady_dla_obywateli_ukrainy_ua/.

Bank Pocztowy

Specjalna sekcja w języku ukraińskim: https://www.pocztowy.pl/ua/.

PKO Bank Polski

Specjalna sekcja w języku ukraińskim: https://www.pkobp.pl/KO-pol-s-kij-bank/ua/.

Raiffeisen Polbank

Specjalna sekcja w języku ukraińskim: https://raiffeisenpolbank.com/klienci-indywidualni/oferta-dla-obywateli-ukrainy.

Źródło: Bankier pl. – opracowanie własne

Specjalne warunki oferty kont osobistych

Jak na razie zachęty dla obywateli Ukrainy w ofercie kont osobistych najczęściej przybierają jedną z dwóch postaci. Albo są to ułatwienia w zakresie formalności potrzebnych do założenia rachunku (tylko jeden dokument tożsamości), albo tańsze przelewy pieniężne na Ukrainę (zwykle nie bez ograniczeń).

Udogodnienia dla obywateli Ukrainy zakładających konto osobiste

Bank                                                                    

Szczegóły udogodnień dla zakładających ROR

Bank Zachodni WBK

1. Promocja - nagroda pieniężna w kwocie 100 zł za przekazy Western Union, po spełnieniu dodatk. warunków.

2. Promocja - niższa opłata za polecenie wypłaty wysyłane do banku na Ukrainę, po spełnieniu dodatk. warunków.

BGŻ BNP Paribas

Przelew zagraniczny w serwisie bankowości internetowej:

1. Na rachunki w UkrSibbank (opcja kosztowa SHA) – 10 zł Konto Optymalne / 5 zł Konto Maksymalne

2. Na rachunki w pozostałych bankach na Ukrainie (opcja kosztowa SHA lub OUR) – 0,20% kwoty zlecenia, min. 30 zł, max. 200 zł.

Przelew zagraniczny w oddziale (opcja kosztowa SHA lub OUR): 0,35% kwoty zlecenia, min. 60 zł, max. 200 zł.

Credit Agricole

1. Wszystkie dokumenty dot. rachunku i pełna informacja o nich od listopada br. dostępne w języku ukraińskim.

2. Jeden przelew na Ukrainę, do dowolnego banku w miesiącu za 0 zł.

Getin Bank

1. Tylko jeden dokument (karta pobytu lub paszport) wymagany do otwarcia Konta Proste Zasady.

2. Do 15.01.2018 r. przelewy do Getin Holding Idea Bank Ukraina za 0 zł.

3. Wzory umów i tabeli opłat i prowizji przetłumaczone na język ukraiński.

4. Możliwość obsługi części dyspozycji poprzez IVR (j. ukraiński/rosyjski).

5. Obsługa korespondencji elektronicznej w języku ukraińskim i rosyjskim (poprzez system e-bankowości, e-mail, stronę WWW).

Bank Pocztowy

Od 1.12.2017 r. paszport jedynym dokumentem wymaganym przy zakładaniu konta.

PKO Bank Polski

Promocyjna cena przelewów na Ukrainę dokonywanych w PLN lub EUR na konto w Kredobanku na Ukrainie.

Raiffeisen Polbank

1. Przez rok jeden przelew miesięcznie za darmo na Ukrainę (w PLN). Zwrot opłaty za przelew (maks. 35 zł) następuje do 10. dnia następnego miesiąca pod warunkiem dokonania min. 1 transakcji kartą wydaną do konta. Promocja obowiązuje od 7.12.2017 do 31.12.2018 r.

2. W planach -  możliwość otwarcia konta bez wizyty w placówce.

Źródło: Bankier pl. - opracowanie własne

Artykuł będzie aktualizowany.

Źródło:
Malwina Wrotniak
Malwina Wrotniak
redaktor naczelna Bankier.pl

Redaktor naczelna Bankier.pl. Autorka wielu publikacji z zakresu finansów, ukazujących się na łamach serwisu od 2008 roku. W przeszłości dziennikarz specjalizujący się w tematyce ubezpieczeń, doceniona Nagrodą Polskiej Izby Ubezpieczeń dla Środowiska Dziennikarskiego. Autorka emigracyjnych projektów "Tam mieszkam" i "Zawróceni", uhonorowana Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii. W 2016 r. wydała książkę "Tam mieszkam. Życie Polaków za granicą". Rozwija autorski projekt i podcast edukacyjny "Rodziconomia" o finansach rodziców i ich dzieci. Laureatka Nagrody Dziennikarskiej im. M. Krzaka za obiektywizm i dostępny język komunikacji w publikacjach z obszaru edukacji ekonomicznej. Absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (2)

dodaj komentarz
ajwaj
Klient nasz Pan = dobrze dla banków. Choc jest to import dla PL, wiekszosc kasy jedzie na UKR....

Gorzej dla Polski i Ukrainy - po 30 latach podzialu wladzy (SLD-p.Czarzasty) i kasy miedzy "komune" i "opozycje koncesjonowana" - raju na ziemi nie ma. Ludzie tych panstw powinni pracowac U SIEBIE dla przyszlosci
Klient nasz Pan = dobrze dla banków. Choc jest to import dla PL, wiekszosc kasy jedzie na UKR....

Gorzej dla Polski i Ukrainy - po 30 latach podzialu wladzy (SLD-p.Czarzasty) i kasy miedzy "komune" i "opozycje koncesjonowana" - raju na ziemi nie ma. Ludzie tych panstw powinni pracowac U SIEBIE dla przyszlosci i dobrobytu.

Powiązane: Sektor bankowy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki