ORPHEE SA: Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji

2019-09-20 13:58
publikacja
2019-09-20 13:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CRM_190920_zawiad69uOfP-ORP.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-20
Skrócona nazwa emitenta
ORPHEE SA
Temat
Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Plan-les-Ouates Genewa, Szwajcaria („Emitent") informuje, iż w dniu 20 września 2019 roku Emitent otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 623) w zw. z art. 69 ust. 1 i 4 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1 i 3 ww. ustawy, od spółki PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, będącej akcjonariuszem Emitenta, o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta. Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
CRM_190920_zawiad69uOfP-ORP.pdfCRM_190920_zawiad69uOfP-ORP.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-20 Janusz Płocica Przewodniczący Rady Dyrektorów
2019-09-20 Wojciech Suchowski Członek Rady Dyrektorów
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki