1,9430 zł
0,15% 0,0030 zł
Orphée SA (ORP)

Akcjonariat - ORPHEE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 75 016 315,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 38 608 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 37 491 630
Liczba głosów na WZA: 38 608 500 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97,11%
Kapitał akcyjny: 3 860 850,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 37 491 630
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97,11%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 2,89%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PZ Cormay SA 33 632 512 (87,11%) 33 632 512 (96,79%) 2019-09-23 -
Orphée SA 3 859 118 (10,00%) 3 859 118 (10,00%) 2017-06-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe 6 995 401
0,00
0,10 0,00 24 608 500
2 460 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-30
akcje zwykłe cena nominalna w CHF 2002-06-04 100 000
0,00
10,00 0,00 100 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-06-07
split 1:100 cena nominalna w CHF 2012-05-24 0
0,00
0,10 0,00 10 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-01
akcje zwykłe - subskrypcja prywatna cena nominalna w CHF 2012-08-24 6 600 000
0,00
0,10 0,00 16 600 000
1 660 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-15
akcje zwykłe - PZ Cormay SA cena nominalna i emisyjna w CHF 2012-12-10 3 400 000
14 688 000,00
0,10 4,32 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe - PZ Cormay SA cena nominalna i emisyjna w CHF 2013-04-12 1 013 099
3 039 297,00
0,10 3,00 17 613 099
1 761 309,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-13
akcje zwykłe cena nominalna w CHF 2014-04-24 7 000 000
0,00
0,10 0,00 31 608 500
3 160 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-23
akcje zwykłe cena nominalna w CHF 2014-08-11 7 000 000
0,00
0,10 0,00 38 608 500
3 860 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-13

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PZ Cormay SA 32 974 666 (753 407) 85,41 (1,95) 32 974 666 (753 407) 94,89 (2,17) 2019-09-18
PZ Cormay SA 32 221 259 (951 041) 83,46 (2,47) 32 221 259 (951 041) 92,72 (2,73) 2019-09-17
PZ Cormay SA 31 270 218 (538 910) 80,99 (1,39) 31 270 218 (538 910) 89,99 (10,39) 2019-09-16
Quercus TFI SA portfele 1 052 738 (-459 394) 2,73 (-1,19) 1 052 738 (-459 394) 2,73 (-1,62) 2018-06-30
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 512 132 (-1 498 970) 3,92 (-3,88) 1 512 132 (-1 498 970) 4,35 (-3,45) 2017-10-02
Wesołowski Tadeusz wraz z Sors Holding Ltd. i Privatech Holdings Ltd. 0 0,00 0 0,00 2017-09-27
Wesołowski Tadeusz wraz z Sors Holding Ltd. i Privatech Holdings Ltd. 0 (-2 141 445) 0,00 (-5,55) 0 (-2 141 445) 0,00 (-5,55) 2017-09-27
PZ Cormay SA 30 731 308 79,60 30 731 308 79,60 (-8,84) 2017-09-27
PZ Cormay SA 30 731 308 79,60 30 731 308 88,44 2017-09-27
PZ Cormay SA 30 731 308 (16 851 352) 79,60 (43,65) 30 731 308 (16 851 352) 88,44 (52,49) 2017-09-27
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 939 610 (-6 300 204) 2,43 (-16,32) 939 610 (-6 300 204) 2,70 (-18,13) 2017-09-27
Quercus TFI SA 3 011 102 7,80 3 011 102 7,80 (-0,87) 2017-06-30
Quercus TFI SA 3 011 102 7,80 3 011 102 8,67 2017-06-30
Quercus TFI SA 3 011 102 (-360 283) 7,80 (-0,93) 3 011 102 (-360 283) 8,67 (-0,06) 2017-06-30
Wesołowski Tadeusz wraz z Sors Holding Ltd. i Privatech Holdings Ltd. 2 141 445 5,55 2 141 445 5,55 (-0,61) 2016-06-29
Wesołowski Tadeusz wraz z Sors Holding Ltd. i Privatech Holdings Ltd. 2 141 445 5,55 2 141 445 6,16 2016-06-29
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 7 239 814 18,75 7 239 814 20,83 (2,08) 2016-06-24
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 7 239 814 18,75 7 239 814 18,75 (-2,08) 2016-06-24
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 7 239 814 (-500 000) 18,75 (-1,30) 7 239 814 (-500 000) 20,83 (0,78) 2016-06-24
TTL 1 sp. z o.o. 372 808 (-5 000 000) 0,97 (-12,94) 372 808 (-5 000 000) 0,97 (-12,94) 2016-06-08
PZ Cormay SA 13 879 956 (5 000 000) 35,95 (12,95) 13 879 956 (5 000 000) 35,95 (12,95) 2016-06-08
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 7 739 814 (-4 307 912) 20,05 (-11,15) 7 739 814 (-4 307 912) 20,05 (-11,15) 2016-06-08
Tuora Tadeusz 27 601 (-3 363 998) 0,07 (-8,71) 27 601 (-3 363 998) 0,07 (-8,71) 2015-06-30
Tuora Tomasz 58 981 (-73 414) 0,15 (-0,19) 58 981 (-73 414) 0,15 (-0,19) 2015-03-17
Tuora Tadeusz 3 391 599 (-618 401) 8,78 (-1,60) 3 391 599 (-618 401) 8,78 (-1,60) 2015-03-11
TTL 1 sp. z o.o. 5 372 808 (-418 467) 13,91 (-1,08) 5 372 808 (-418 467) 13,91 (-1,08) 2015-03-11
Ipopema TFI SA poprzez Total FIZ 12 047 726 (4 172 424) 31,20 (10,81) 12 047 726 (4 172 424) 31,20 (10,81) 2015-03-11
TTL 1 sp. z o.o. 5 791 275 14,99 5 791 275 14,99 2015-02-26
PZ Cormay SA 8 879 956 (-10 424 295) 23,00 (-27,00) 8 879 956 (-10 424 295) 23,00 (-27,00) 2015-02-26
Ipopema TFI SA poprzez Total FIZ 7 875 302 (4 600 686) 20,39 (11,91) 7 875 302 (4 600 686) 20,39 (11,91) 2015-02-26
Tuora Tomasz z Planezza Ltd. 132 395 (-3 100 000) 0,34 (-8,03) 132 395 (-3 100 000) 0,34 (-8,03) 2015-02-24
Tuora Tadeusz 4 010 000 10,38 4 010 000 10,38 2015-02-24
Ipopema TFI SA poprzez Total FIZ 3 274 616 8,48 3 274 616 8,48 2014-12-17
Tuora Tomasz z Planezza Ltd. 3 232 395 (14 988) 8,37 (0,04) 3 232 395 (14 988) 8,37 (0,04) 2014-11-20
Tuora Tomasz z Planezza Ltd. 3 217 407 (-129 193) 8,33 (-0,33) 3 217 407 (-129 193) 8,33 (-0,33) 2014-09-09
Tuora Tomasz z Planezza Ltd. 3 346 600 (-83 018) 8,66 (-0,22) 3 346 600 (-83 018) 8,66 (-0,22) 2014-08-13
PZ Cormay SA 19 304 251 (5 038 051) 50,00 (4,87) 19 304 251 (5 038 051) 50,00 (4,87) 2014-08-13
Quercus TFI SA 3 371 385 8,73 (-1,93) 3 371 385 8,73 (-1,93) 2014-07-28
Quercus TFI SA 3 371 385 (1 227 310) 10,66 (1,95) 3 371 385 (1 227 310) 10,66 (1,95) 2014-07-28
Tuora Tomasz z Planezza Ltd. 3 429 618 (-263 824) 8,88 (-2,80) 3 429 618 (-263 824) 8,88 (-2,80) 2014-07-25
Tuora Tomasz 3 693 442 11,68 (0,68) 3 693 442 11,68 (0,68) 2014-07-25
Tuora Tomasz z Planezza Ltd. 3 693 442 (263 824) 11,00 (0,15) 3 693 442 (263 824) 11,00 (0,15) 2014-07-25
Tuora Tomasz z Planezza Ltd. 3 429 618 (2 436 176) 10,85 (7,71) 3 429 618 (2 436 176) 10,85 (7,71) 2014-07-25
PKO BP Bankowy OFE 1 453 125 (593 651) 4,59 (-0,58) 1 453 125 (593 651) 4,59 (-0,58) 2014-07-23
Ogółem 31 608 500 (7 000 000) 0 31 608 500 (7 000 000) 0 2014-07-23
Tuora Tomasz przez Planezza Ltd. 993 442 (-240 382) 3,14 (-1,87) 993 442 (-240 382) 3,14 (-1,87) 2014-07-18
NN OFE na WZA 1 700 000 6,90 (2,50) 1 700 000 6,90 (2,50) 2014-07-07
NN OFE na WZA 1 700 000 (50 000) 4,40 (-5,53) 1 700 000 (50 000) 4,40 (-5,53) 2014-07-07
PZ Cormay SA 14 266 200 45,13 (8,18) 14 266 200 45,13 (8,18) 2014-04-23
PZ Cormay SA 14 266 200 (866 200) 36,95 (-39,12) 14 266 200 (866 200) 36,95 (-39,12) 2014-04-23
Tuora Tomasz przez Planezza Ltd. 1 233 824 5,01 1 233 824 5,01 2014-03-07
Quercus TFI SA 2 144 075 8,71 2 144 075 8,71 2013-09-18
PZ Cormay SA 13 400 000 76,07 (21,62) 13 400 000 76,07 (21,62) 2013-07-30
PZ Cormay SA 13 400 000 (2 386 901) 54,45 (-8,07) 13 400 000 (2 386 901) 54,45 (-8,07) 2013-07-30
Ogółem 24 608 500 (6 995 401) 0 24 608 500 (6 995 401) 0 2013-07-30
PZ Cormay SA 11 013 099 (1 013 099) 62,52 (-37,48) 11 013 099 (1 013 099) 62,52 (-37,48) 2013-05-16
Ogółem 17 613 099 (1 013 099) 0 17 613 099 (1 013 099) 0 2013-05-13
PKO BP Bankowy OFE wraz z PKO DFE 859 474 5,17 (0,30) 859 474 5,17 (0,30) 2013-01-21
PKO BP Bankowy OFE wraz z PKO DFE 859 474 (30 000) 4,87 (-0,12) 859 474 (30 000) 4,87 (-0,12) 2013-01-21
PKO BP Bankowy OFE wraz z PKO DFE 829 474 4,99 829 474 4,99 2013-01-20
NN OFE 1 650 000 9,93 (0,57) 1 650 000 9,93 (0,57) 2012-12-07
NN OFE 1 650 000 9,36 (2,66) 1 650 000 9,36 (2,66) 2012-12-07
NN OFE 1 650 000 6,70 1 650 000 6,70 2012-12-07
Ogółem 16 600 000 (6 600 000) 0 16 600 000 (6 600 000) 0 2012-11-15
PZ Cormay SA 10 000 000 100,00 (39,76) 10 000 000 100,00 (39,76) 2012-10-18
PZ Cormay SA 10 000 000 60,24 (3,47) 10 000 000 60,24 (3,47) 2012-10-18
PZ Cormay SA 10 000 000 56,77 10 000 000 56,77 2012-10-18
Ogółem 10 000 000 0 10 000 000 0 2012-06-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.