112,5000 zł
-0,88% -1,0000 zł
Orbis SA (ORB)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_rb_6_ogloszenie_o_NWZA_5.03.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-05
Skrócona nazwa emitenta
ORBIS
Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki "Orbis" S.A. („Spółka”) niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Orbis” S.A. na dzień 5 marca 2020 r. Treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Orbis" S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Orbis” S.A. zwołane zostaje w następstwie otrzymania przez Spółkę w dniu 4 lutego 2020 roku od Accor S.A. - akcjonariusza Spółki, żądania jego zwołania, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 5 lutego 2020 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

_______________________________________________________________________________________
”Orbis" S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do rb 6_ogłoszenie o NWZA 5.03.2020.pdfZałącznik do rb 6_ogłoszenie o NWZA 5.03.2020.pdf Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 5 marca 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-05 Dominik Sołtysik Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.