REKLAMA

OPTEAM S.A.: wyniki finansowe

2020-03-20 17:13
publikacja
2020-03-20 17:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1-_Pismo_Prezesa_Zarzadu_OPTeam_S.A.-_raport_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2-Sprawozdanie_finansowe_OPTeam_S_A___2019_ESPI_DR-sig_RG_JB_TO.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3-Sprawozdanie_Zarzadu_2019_r_v2_DR-_AR-v3_-sig_RG_JB_TO.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4-Sprawozdanie_z_badania_OPTeam_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5-Oswiadczenie_Rady_OPTeam-raport_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6-Ocena_Rady_OPTeam-raport_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów i zrównane z nimi 59 457 67 122 13 821 15 731
II. Zysk (strata) na sprzedaży 54 -810 13 -190
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 632 -195 147 -46
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 228 1 540 518 361
V. Zysk (strata) netto 1 920 1 393 446 326
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 379 282 785 66
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 802 -917 -1 116 -215
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 825 741 424 174
IX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 891 489 207 115
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( PLN / EUR ) 0,26 0,19 0,06 0,04
XI. Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2018
XII. Aktywa razem 59 550 54 158 13 984 12 595
XIII. Długoterminowe zobowiązania i rezerwy 7 807 6 833 1 833 1 589
XIV. Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy 20 805 18 306 4 886 4 257
XV. Kapitał własny 30 938 29 019 7 265 6 749
XVI. Kapitał podstawowy 730 730 171 170
XVII. Średnia ważona liczba akcji w szt. 7 299 666 7 299 666 7 299 666 7 299 666
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą(PLN/ EUR) 4,24 3,98 1,00 0,92
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1- Pismo Prezesa Zarządu OPTeam S.A.- raport 2019.pdf1- Pismo Prezesa Zarządu OPTeam S.A.- raport 2019.pdf
2-Sprawozdanie_finansowe_OPTeam S A 2019_ESPI_DR-sig_RG JB TO.pdf2-Sprawozdanie_finansowe_OPTeam S A 2019_ESPI_DR-sig_RG JB TO.pdf
3-Sprawozdanie Zarządu 2019 r_v2 DR- AR-v3_-sig_RG JB TO.pdf3-Sprawozdanie Zarządu 2019 r_v2 DR- AR-v3_-sig_RG JB TO.pdf
4-Sprawozdanie z badania OPTeam S.A..pdf4-Sprawozdanie z badania OPTeam S.A..pdf
5-Oświadczenie Rady OPTeam-raport 2019.pdf5-Oświadczenie Rady OPTeam-raport 2019.pdf
6-Ocena Rady OPTeam-raport 2019.pdf6-Ocena Rady OPTeam-raport 2019.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-20 Tomasz Ostrowski Prezes Zarządu
2020-03-20 Jacek Błahut Wiceprezes Zarządu
2020-03-20 Rafał Gnojnicki Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-20 Dobrosława Rączka Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki