REKLAMA

OPEN FINANCE S.A.: ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ HOME BROKER S.A.

2020-05-29 11:16
publikacja
2020-05-29 11:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 66 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-29
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ HOME BROKER S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu nr 43/2020 z 15 kwietnia 2020 r. w sprawie negatywnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 maja 2020 roku, powziął informację o podjęciu przez Zarząd Spółki Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386307 REGON 141012293, NIP 5272545911 (dalej: „Spółka Zależna", „Home Broker” ) uchwały o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Home Broker. Sytuacja finansowa Home Broker uległa istotnemu pogorszeniu ze względu na wybuch epidemii, która uniemożliwiła Spółce Zależnej prowadzenie działalności gospodarczej i podjęcie działań naprawczych, dlatego też po analizie perspektyw gospodarczych Spółki Zależnej Zarząd Home Broker podjął uchwałę o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
W wyniku podjętej uchwały w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki Zależnej złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Home Broker do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa upadłościowego.
Spółka Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie jest w 100% zależna od Emitenta.
Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-29 Joanna Tomicka – Zawora Prezes Zarządu
2020-05-29 Marek Żuberek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki