REKLAMA

OPEN FINANCE S.A.: Wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym

2023-01-27 22:08
publikacja
2023-01-27 22:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-27
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
Wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk Open Finance S.A. w upadłości (dalej „Open Finance” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2023 r. powziął informację o wydaniu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały Nr 64/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wycofania z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Emitenta („Uchwała”). W treści § 1 Uchwały Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z art. 91 ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…), w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości spółki Open Finance, wycofanie z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji tej spółki, oznaczonych kodem „PLOPNFN00010”, nastąpi z dniem 3 lutego 2023 r. Ponadto zgodnie z § 2 Uchwały na podstawie § 110 ust. 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, że zlecenia maklerskie na akcje spółki Open Finance, o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 2 lutego 2023 r. (włącznie), tracą ważność. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-27 Paweł Głodek Syndyk Paweł Głodek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki