REKLAMA

OPEN FINANCE S.A.: INFORMACJA O ZAWARCIU POROZUMIENIA Z AKCJONARIUSZEM OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE S.A.

2021-05-10 17:12
publikacja
2021-05-10 17:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 80 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-10
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
INFORMACJA O ZAWARCIU POROZUMIENIA Z AKCJONARIUSZEM OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Open Finance SA. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 92 informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10.05.2021 r., Emitent (jako Zleceniobiorca) będąc Akcjonariuszem Spółki Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) zawarł z Panem Przemysławem Guberow (jako Zleceniodawcą) będącym Akcjonariuszem Spółki porozumienie dotyczące procesu zbycia akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Spółki stanowiących łącznie 1% w posiadanym przez niego kapitale zakładowym Spółki.

Zgodnie z postanowieniami porozumienia Pan Przemysław Guberow przystąpił do procesu poszukiwania nabywcy na akcje Spółki zobowiązując się do ich zbycia na rzecz Inwestora za określoną w umowie minimalną cenę za jedną akcję, a w tym celu zlecił Emitentowi podjęcie w jego imieniu, nieodpłatnie, wszelkich niezbędnych czynności, które doprowadzą do znalezienia stosownego Inwestora, przeprowadzenia procesu due diligence oraz zawarcia umowy sprzedaży akcji Spółki należących do Pana Przemysława Guberow, udzielając w tym celu

Emitentowi stosownego pełnomocnictwa do przeprowadzenia w/w czynności.

Umowa została zawarta na 12 miesięcy kalendarzowych.

Podstawa prawna: Art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-10 Joanna Tomicka - Zawora Prezes Zarządu
2021-05-10 Marek Żuberek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki