REKLAMA

Narty, windsurfing, pielęgnacja roślin, kopertownica... Na co wydaje pieniądze KNF?

2018-02-26 11:20, akt.2018-02-26 12:18
publikacja
2018-02-26 11:20
aktualizacja
2018-02-26 12:18

Użytkownicy serwisu Wykop.pl ponownie w „natarciu” na NBP i KNF. Po tym, jak jeden z użytkowników opublikował informacje o kosztach poniesionych przez NBP na kampanię uwazajnakryptowaluty, czym rozsławił NBP na cały kryptowalutowy świat, inny użytkownik uzyskał listę umów, jakie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zawarł w 2017 roku.

fot. REUTERS / / FORUM

Zgodnie z listą umów ujawnioną na Wykopie UKNF zawarł w okresie od 1 stycznia do 14 grudnia 2017 roku 781 umów. Tak przynajmniej wynikałoby z ich numeracji. Niestety, z nieznanych przyczyn, na liście brakuje niektórych numerów umów. Być może były one jeszcze w trakcie podpisywania.

Zdecydowanie najbardziej kosztochłonne usługi zewnętrzne to usługi informatyczne związane z wsparciem technicznym dla zakupionego oprogramowania. Usługa utrzymania i pomocy technicznej dla systemu SAP kosztuje UKNF 2,6 mln zł, a wsparcie dla systemu baz danych Oracle 1,85 mln zł. To tylko dwie najdroższe usługi informatyczne, kilka innych pochłania kwoty poniżej jednego miliona złotych. Największe umowy pochłaniają w sumie ponad 7,6 mln zł.

Poziom miliona złotych przekroczyła także jedna umowa spoza branży informatycznej – chodzi o dostawę mebli biurowych dla budynku przy ul. Jasnej 8, które kosztowały 1,5 mln zł.

Sporo kosztów narobiły KNF-owi także SKOK-i. Urząd powierza bowiem badania sprawozdań finansowych SKOK-ów firmom audytorskim. Zdecydowanie najbardziej kosztowne było badanie sprawozdania SKOK-u Stefczyka za 2016 r., które zostało powierzone KPMG za 762 tys. zł. Na liście znajduje się jeszcze kilka podobnych usług dotyczących badania sprawozdań innych SKOK-ów, które pochłonęły w 2017 roku prawie 1,5 mln zł.

UKNF ponosi także koszty dostępu do serwisów informacyjnych dla swoich pracowników. Dostęp do serwisu Reutersa kosztuje UKNF 360 tys. zł, a dostęp do serwisu Polskiej Agencji Prasowej 390 tys. zł. Wykupiono także usługi w firmie Analizy Online, która dostarcza informacje z branży funduszy inwestycyjnych – w tej firmie UKNF wydał w ubiegłym roku 66,4 tys. zł. A przegląd ofert banków to koszt 38,7 tys. zł.

Na liście znajdziemy także pozycje dość zaskakujące lub po prostu interesujące. Organizacja kursu narciarskiego dla pracowników UKNF kosztowała w ubiegłym roku 103 tys. zł (jak wyjaśnił w osobnym komunikacie UKNF, wyjazd został sfinansowany z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przez pracowników), natomiast system automatycznego wyłączania klimatyzacji przy otwartych oknach to koszt 97 tys. zł. Niemal 25 tys. zł pochłonęło szkolenie obronne, podobny koszt to usługi pielęgnacji roślin.

Pracownicy UKNF mogli odpoczywać w ubiegłym roku nie tylko na nartach. Urząd zorganizował także wyjazd windsurfingowy, częściowo finansowany ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego koszt wyniósł 28,3 tys. zł. Niemal 100 tys. zł pochłonęła organizacja pikniku rodzinnego dla pracowników UKNF z okazji dnia dziecka, jednak tutaj środki pochodziły w całości z ZFŚS. Interesująca wydaje się też usługa wsparcia dla kopertownicy (urządzenia, które składa dokument, wkłada go do koperty, zakleja ją i adresuje), która kosztowała 5,7 tys. zł.

Inne ciekawe pozycje na liście:

  • wykonanie dokumentacji projektowej mycia elewacji budynku J - 12 8,8 tys. zł,
  • zakup artykułów spożywczych na potrzeby reprezentacyjne UKNF - 75 tys. zł,
  • usługa serwisu kabiny dla palących - 14,9 tys. zł,
  • zakup upominków reprezentacyjnych z logo KNF - 19,6 tys. zł,
  • kurs angielskiego dla przewodniczącego UKNF - 18,6 tys. zł,
  • papier ksero - 275 tys. zł,
  • serwis i konserwacja ekspresów do kawy - 125 tys. zł.

„Komisję Nadzoru Finansowego oraz obsługujący ją Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (…) nie wykorzystuje środków zgromadzonych z podatków pośrednich ani bezpośrednich, ponieważ wydatki na działalność statutową KNF i UKNF równoważone są w całości przez dochody z wpłat od podmiotów nadzorowanych” - zaznacza UKNF w komunikacie wysłanym do mediów w poniedziałek rano. Trzeba jednak przypomnieć, że skoro instytucje finansowe finansują działanie UKNF, to wliczają te koszty w swoje koszty działalności. Zatem ostatecznie UKNF finansowany jest z pieniędzy klientów nadzorowanych instytucji finansowych.

„Według stanu na 31 grudnia 2017 r. liczba podmiotów nadzorowanych przez KNF wynosiła 5 535, w Urzędzie KNF wypełnionych było 990 etatów, a średnie wynagrodzenie miesięczne na etat wynosiło 8 755 zł. Urząd KNF mieści się w czterech lokalizacjach w Warszawie oraz w oddziałach zamiejscowych w całej Polsce” – informuje także UKNF.

Według UKNF, wszystkie kwoty umów zawartych w rejestrze są maksymalnymi ich wartościami, a faktyczne wydatkowanie jest często niższe. Same umowy często bywają zawierane na okres dłuży niż rok.

UKNF ustosunkował się także do niektórych pozycji z listy umów. Poniżej prezentujemy wybrane szczegółowe wyjaśnienia UKNF z przesłanego komunikatu:

„Organizacja kursu narciarskiego dla pracowników UKNF – kwota 103 679,56 zł brutto, faktyczne wydatkowanie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wyniosło 49 650,49 zł. Pozostałą część kosztów pokryli pracownicy. Wyjazd dla 50 osób obejmował: transport, zakwaterowanie i wyżywienie, zajęcia z instruktorem, karnety na wyciągi oraz ubezpieczenie”.

„Kurs angielskiego dla Przewodniczącego – 18 624,00 zł – umowa dotycząca prowadzenia zajęć językowych dla kierownictwa UKNF oraz osób wskazanych w trakcie obowiązywania umowy, zawarta na okres 12 miesięcy (marzec 2017 – marzec 2018). Z zajęć przewidzianych umową korzystało trzech członków Kierownictwa UKNF. Umowa rozliczana jest według faktycznie wykorzystanej ilości zajęć, maksymalnie do 96 h po 60 min. Cena za 1 h = 97 zł. W ramach umowy wydatkowano 9 312,00 zł.”

„System automatycznego wyłączenia klimatyzacji w pokojach pracowniczych przy otwartych oknach w lokalizacji N6E w Warszawie – 97 662,00 zł – umowa obejmowała rozbudowę istniejącego systemu klimatyzacji kierunkowej, bez możliwości jego dezaktywacji. Montaż automatycznego wyłączania klimatyzacji przy otwartym oknie miał na celu ograniczenie nieefektywnego zużycia energii elektrycznej i w efekcie racjonalizację ponoszonych w tym zakresie kosztów. Cena obejmuje także 4 letnią gwarancję na przedmiotowe urządzenia”.

„Badania sprawozdań finansowych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych –KNF może zlecić bezpośrednio biegłemu rewidentowi zbadanie sprawozdania finansowego podmiotu nadzorowanego. Uprawnienie takie zostało przyznane Komisji w ustawach sektorowych, w przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jest to art. 62d ust. 2 ustawy o s.k.o.k. Zastosowanie tego środka nadzorczego ma na celu wykorzystanie wiedzy eksperckiej biegłych rewidentów, specjalistów o uznanej renomie, do zweryfikowania sytuacji podmiotu nadzorowanego. Badania takie są stosowane również w przypadku banków i innych instytucji finansowych. Wykorzystanie tego typu instrumentu nadzorczego jest pomocne w przypadku wątpliwości podmiotu nadzorowanego co do ustaleń poczynionych w ramach inspekcji lub nadzoru analitycznego. Zgodnie z przywołanym przepisem art. 62d ustawy o s.k.o.k., w przypadku jeśli w wyniku badania biegły rewident zgłosi zastrzeżenia do zbadanego sprawozdania, koszty badania ponosi nadzorowany podmiot.”

„Dostawa mebli biurowych do budynku przy ul. Jasnej 8 w Warszawie – 1 512 423,99 zł – umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z 2016 r. Umowa została zawarta w 2017 r. na skutek procedury odwoławczej. Umowa obejmuje dostawę, montaż oraz rozmieszczenie mebli biurowych, w tym w szczególności: biurek, kontenerów, szaf, krzeseł, stołów, sof oraz stanowisk pracowniczych, objętych 60 miesięczną gwarancją. Do chwili obecnej nie wydatkowano żadnych środków finansowych w ramach przedmiotowej umowy.”

„Dostęp do przeglądu ofert banków – 38 745,00 zł – przedmiotem umowy jest zakup usługi (narzędzia) wzmacniającego możliwości analityczne i kontrolne dotyczące podmiotów nadzorowanych przez UKNF, w tym: monitorowania stosowanych przez banki zapisów w regulaminach klienckich, umowach, wnioskach oraz decyzjach, bieżący screening oferty banków”.

„Serwis i konserwacja ekspresów ciśnieniowych do kawy – 125 152,50 zł – przedmiotem umowy jest kompleksowa usługa serwisu wraz z bieżącymi naprawami i konserwacją użytkowanych w UKNF ekspresów i ich wymiana w przypadku wyeksploatowania danego urządzenia na nowe, na żądanie Zleceniodawcy. W kwocie 125 152,50 zł zawarta jest także wartość przyszłych, ewentualnych dostaw ekspresów na kwotę 30 873,00 zł. Usługi dotyczą serwisu, konserwacji i napraw pogwarancyjnych 39 urządzeń zlokalizowanych we wszystkich siedzibach UKNF na terenie Polski. Wartość umowy wskazana w wykazie jest wartością maksymalną, natomiast faktycznie wydatkowano w ramach niniejszej umowy kwotę 50 784,06 zł. Nie zakupiono żadnego nowego urządzenia. Data zawarcia/zakończenia umowy to 7 lutego 2017 r. – 6 lutego 2019 r.”

„Usługa serwisu kabiny dla palących w budynku PPW1 – 14 932,20 zł – umowa dotyczy serwisu rocznego kabiny dla palących, zamontowanej w 2009 r. i służącej instytucjom zlokalizowanym w budynku przy Placu Powstańców Warszawy 1 oraz ich interesariuszom. Dotychczasowe wydatkowanie środków finansowych w ramach umowy wyniosło 8 493,15 zł.”

MD

Źródło:
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (4)

dodaj komentarz
spedytor
ale zaraz zaraz tak jest w wiekszosci instytucji co wydaja spoleczne pieniązki tam panuje zasada latwo przyszlo latwo poszlo
zenon_z_elei
Jak to szło? #UWAŻAJNAKNF?
turysta2017
Dziennikarz litościwie nie zapytał, po co Urzędowi pieczątki za 18.600 złotych. 18 tysięcy za pieczątki! W dobie telefonów, e-maili i ograniczania biurokracji. Ale pieczątka musi być, żeby urzędnik czuł się ważny.
grzechu_comeback
a czy to są koszty tylko CENTRALI, czy łączne?!?!? Bo pewnie TYLKO WARSZAFKA się tak bawi.....

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki