REKLAMA

NOVAVIS: Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej

2021-06-29 14:47
publikacja
2021-06-29 14:47
Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2021 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło Uchwałę Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W związku ze złożoną rezygnacją Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Stachury (o której Spółka informowała raportem bieżącym EBI numer 13/2021 z dnia 31 maja 2021 roku o nazwie „Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej”), z dniem 29 czerwca 2021 roku powołano do składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Piotra Karmelitę na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednocześnie z dniem 29 czerwca 2021 roku odwołano ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Klewskiego pełniącego dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej, w którego miejsce powołano do składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Pawła Krzyształowicza na funkcję Członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 13 ust. 13.1 Statutu Spółki kadencja Członków Rady Nadzorczej VOOLT S.A. trwa pięć lat.

W załączeniu Emitent przekazuje życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej sporządzone zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20210629_144722_0000134834_0000132943.pdf
20210629_144722_0000134834_0000132944.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki