1,7900 zł
-0,56% -0,0100 zł
Voolt (VLT)

Komunikaty spółki - VOOLT

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 13 czerwca 2023 roku
Powołanie Członka Rady Nadzorczej na nową pięcioletnią kadencję
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 13 czerwca 2023 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał
Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku
Raport Roczny VOOLT S.A. za rok obrotowy 2022
Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku
VOOLT -0,56% 1,79
2024-02-26 16:49:59

Kalendarium

  • Publikacja raportu za 2023 rok.

  • Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.