REKLAMA

NEXTBIKE POLSKA S.A.: Podjęcie decyzji w sprawie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości NB Tricity sp. z o.o.

2019-10-29 00:52
publikacja
2019-10-29 00:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NEXTBIKE POLSKA S.A.
Temat
Podjęcie decyzji w sprawie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości NB Tricity sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI 22/2019 r. z dnia 29 października 2019 r. informuje o powzięciu w dniu 28 października 2019 r. informacji dotyczącej tego, że spółka zależna w 100% od Emitenta tj. NB Tricity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Zależna”) podjęła decyzję w sprawie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki Zależnej, zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe.

Decyzja o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki Zależnej podjęta została ze względu na to, że wskutek: (i) odstąpienia przez Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot („Stowarzyszenie”) od Umowy "Świadczenie polegające na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S" składającego się 4080 rowerów czwartej generacji z napędem elektrycznym i 660 stacji rowerowych, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. („Umowa”), (ii) nałożenia przez Stowarzyszenie kar umownych w łącznej wysokości 22.187.259 zł, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 22/2019 z dnia 28 października 2019 r., Spółka Zależna stała się niewypłacalna, gdyż utraciła zdolność do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych. Decyzja o konieczności złożenia wniosku o upadłość wynika także z braku możliwości zawarcia układu z wierzycielami Spółki Zależnej w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 22/2019 z dnia 29 października 2019.

Zarząd poinformuje w kolejnych raportach bieżących o dalszych istotnych decyzjach Spółki Zależnej w przedmiotowej sprawie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-29 PAWEŁ ORŁOWSKI PREZES ZARZĄDU PAWEŁ ORŁOWSKI
2019-10-29 AGNIESZKA MASŁOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU AGNIESZKA MASŁOWSKA
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki