REKLAMA

NEXITY GLOBAL S.A.: wyniki finansowe

2022-09-30 23:57
publikacja
2022-09-30 23:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sign_Sprawozdanie_finansowe_Nexity_Global_S.A._h1_2022_006.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sign_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Nexity_Global_S.A._h1_2022_006.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego__skroconego_SF_Nexity_Global_(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego__skroconego_SSF_Nexity_Global_(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SIGNED_Dokument-5.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Dokument-4-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 141 215 30 47
II. Koszt własny sprzedaży 190 3 520 41 774
III. Zysk strata na działalności operacyjnej 683 - 3 309 147 -728
IV. Zysk strata brutto 1 065 - 3 306 229 - 727
V. Zysk strata netto 1 065 - 3 299 229 - 725
VI. Aktywa trwałe 131 4 429 28 980
VII. Aktywa obrotowe 1 237 2 795 264 618
VIII. Kapitał własny - 583 1 653 - 124 366
IX. Zobowiązania długoterminowe 0 2 672 0 591
X. Zobowiązania krótkoterminowe 1 951 2 899 417 641
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
sign Sprawozdanie finansowe Nexity Global S.A. h1 2022_006.pdfsign Sprawozdanie finansowe Nexity Global S.A. h1 2022_006.pdf Sprawozdanie finansowe
sign Sprawozdanie z działalności Nexity Global S.A. h1 2022_006.pdfsign Sprawozdanie z działalności Nexity Global S.A. h1 2022_006.pdf Sprawozdanie z działalności
Raport z przeglądu sródrocznego skróconego SF_Nexity Global (1).pdfRaport z przeglądu sródrocznego skróconego SF_Nexity Global (1).pdf Raport z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego
Raport z przeglądu sródrocznego skróconego SSF_Nexity Global (1).pdfRaport z przeglądu sródrocznego skróconego SSF_Nexity Global (1).pdf Raport z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
SIGNED_Dokument-5.pdfSIGNED_Dokument-5.pdf Stanowisko Zarządu
Dokument-4-sig.pdfDokument-4-sig.pdf Opinia Rady Nadzorczej

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Łukasz Kaleta Prezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki