REKLAMA

NEXITY GLOBAL S.A.: Dokooptowanie Członków Rady Nadzorczej

2022-09-29 19:16
publikacja
2022-09-29 19:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zyciorys_Maciej_Fersztorowski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zyciorys_Michal_Stepien.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-29
Skrócona nazwa emitenta
NEXITY GLOBAL S.A.
Temat
Dokooptowanie Członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: NEXITY) informuje, iż w dniu 29 września 2022 r. otrzymał od Rady Nadzorczej NEXITY informację, iż w dniu 29 września 2022 r. członkowie Rady Nadzorczej NEXITY działając zgodnie ze Statutem NEXITY dokooptowali do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Stępnia oraz Pana Macieja Fersztorowskiego.
Zgodnie z oświadczeniami, powołani członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do NEXITY. Ponadto, nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
W załączeniu Zarząd przekazuje informacje dotyczące dokooptowanych członków Rady Nadzorczej NEXITY, o których mowa w par. 10 Rozporządzenia ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Życiorys Maciej Fersztorowski.pdfŻyciorys Maciej Fersztorowski.pdf Życiorys Maciej Fersztorowski
Życiorys Michał Stępień.pdfŻyciorys Michał Stępień.pdf Życiorys Michał Stępień

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-29 Łukasz Kaleta Prezes Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki