REKLAMA

NETIA: wyniki finansowe

2021-03-19 00:10
publikacja
2021-03-19 00:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Wybrane_dane_finansowe_Netia_S.A.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_Netia_S.A.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_Netia_S.A.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_Netia_S.A.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Netia_S.A.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Netia_S.A.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Netia_S.A.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_Netia_Audit_Report_standalone.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_Netia_Audit_Report_standalone.T.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_Netia_S.A._31.12.2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_Netia_S.A._31.12.2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Netia_S.A._2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Netia_S.A._2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Netia_S.A._i_Grupa_Netia_S.A._2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Netia_S.A._i_Grupa_Netia_S.A._2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody ze sprzedaży 1 195 381,00 1 177 480,00 267 172,00 273 718,00
II. Zysk operacyjny 59 500,00 52 444,00 13 298,00 12 191,00
III. Zysk przed opodatkowaniem 47 501,00 42 709,00 10 617,00 9 928,00
IV. Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 39 372,00 29 222,00 8 800,00 6 793,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 385 325,00 389 544,00 86 122,00 90 554,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -346 938,00 -355 941,00 -77 542,00 -82 742,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -59 230,00 -82 490,00 -13 238,00 -19 176,00
VIII. Aktywa razem 2 842 130,00 2 689 311,00 615 873,00 631 517,00
IX. Zobowiązania razem 1 013 370,00 873 713,00 219 591,00 205 170,00
X. Zobowiązania długoterminowe 549 094,00 474 880,00 118 985,00 111 513,00
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 464 276,00 398 833,00 100 606,00 93 656,00
XII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 1 828 760,00 1 815 598,00 396 282,00 426 347,00
XIII. Kapitał zakładowy 335 578,00 335 578,00 72 718,00 78 802,00
XIV. Liczba akcji (w szt.) 335 578 344,00 335 578 344,00 335 578 344,00 335 578 344,00
XV. Średnia ważona liczba akcji 335 578 344,00 335 578 344,00 335 578 344,00 335 578 344,00
XVI. Rozwodniona liczba akcji 335 584 530,00 335 590 587,00 335 584 530,00 335 590 587,00
XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,12 0,09 0,03 0,02
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,12 0,09 0,03 0,02
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wybrane dane finansowe Netia S.A.xhtmlWybrane dane finansowe Netia S.A.xhtml Wybrane dane finansowe Netia S.A.
Wybrane dane finansowe Netia S.A.xhtml.xadesWybrane dane finansowe Netia S.A.xhtml.xades Podpisy_Wybrane dane finansowe Netia S.A.
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Netia S.A.xhtmlPismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Netia S.A.xhtml Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Netia S.A.
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Netia S.A.xhtml.xadesPismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Netia S.A.xhtml.xades Podpis_Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Netia S.A.
Oświadczenie Zarządu Netia S.A.xhtmlOświadczenie Zarządu Netia S.A.xhtml Oświadczenie Zarządu Netia S.A.
Oświadczenie Zarządu Netia S.A.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu Netia S.A.xhtml.xades Podpisy_Oświadczenie Zarządu Netia S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Netia S.A.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Netia S.A.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej Netia S.A.
20 Netia Audit Report standalone.xhtml20 Netia Audit Report standalone.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Netia S.A.
20 Netia Audit Report standalone.T.xhtml.xades20 Netia Audit Report standalone.T.xhtml.xades Podpis_Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Netia S.A.
Sprawozdanie finansowe Netia S.A. 31.12.2020.xhtmlSprawozdanie finansowe Netia S.A. 31.12.2020.xhtml Sprawozdanie finansowe Netia S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
Sprawozdanie finansowe Netia S.A. 31.12.2020.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe Netia S.A. 31.12.2020.xhtml.xades Podpisy_Sprawozdanie finansowe Netia S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Netia S.A. 2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Netia S.A. 2020.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Netia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Netia S.A. 2020.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Netia S.A. 2020.xhtml.xades Podpisy_Sprawozdanie Zarządu z działalności Netia S.A.
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Netia S.A. i Grupa Netia S.A. 2020.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowych Netia S.A. i Grupa Netia S.A. 2020.xhtml Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Netia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za 2020 r.
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Netia S.A. i Grupa Netia S.A. 2020.xhtml.xadesSprawozdanie na temat informacji niefinansowych Netia S.A. i Grupa Netia S.A. 2020.xhtml.xades Podpisy_Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Netia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za 2020 r.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki