REKLAMA
RPP

NANOGROUP S.A.: wyniki finansowe

2022-11-29 07:19
publikacja
2022-11-29 07:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_NanoGroup_3Q.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 171 866 78 702 36 781 17 299
II. Zysk (Strata) operacyjny (3 899 941) (3 862 346) (834 623) (848 961)
III. Zysk (Strata) przed opodatkowaniem (3 967 502) (3 882 862) (849 081) (853 470)
IV. Zysk (strata) netto (3 955 538) (3 878 215) (846 521) (852 449)
V. Zysk (Strata) netto przypisany akcjinariuszom Jednostki Dominującej (3 891 255) (3 702 619) (832 764) (813 852)
VI. Zysk (strata) netto przypisywana udziałom niekontrolującym (64 282) (175 596) (13 757) (38 597)
VII. Całkowite dochody ogółem (3 955 538) (3 878 215) (846 521) (852 449)
VIII. Całkowite dochody ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej (3 891 255) (3 702 619) (832 764) (813 852)
IX. Całkowite dochody ogółem przypisane udziałom niekontrolującym (64 282) (175 596) (13 757) (38 597)
X. Przepływy pienięzne netto z działlności operacyjnej (3 291 850) (2 912 235) (704 486) (640 122)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalnosci inwestycyjnej (73 071) (1 179 053) (15 638) (259 161)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 142 202 262 415 30 432 57 680
XIII. Przepływy pienięzne netto razem (3 222 720) (3 828 873) (689 691) (841 603)
XIV. Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/Euro) 0,23 0,22 0,05 0,05
XV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/Euro) 0,23 0,22 0,05 0,05
XVI. Aktywa razem 16 472 629 26 379 389 3 382 609 5 693 926
XVII. Kapitał własny 4 410 171 15 028 246 905 616 3 243 810
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 7 573 898 10 748 399 1 555 279 2 320 015
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span charset="utf-8" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Pozycje
bilansowe przeliczone zostały według średniego kursu NBPkurs</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">na
dzień 30.09.2021 - 1 Euro - 4,5495plnkurs na dzień</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">30.09.2022
- 1 Euro- 4,6329 pln </span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Pozycje
dotyczące rachunku zysków</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">i
strat oraz rachunków przepływówkurs za 9 miesięcy</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">2021r.
1 Euro - 4,6727 plnkurs za 9 miesięcy 2022r. 1 Euro - 4,8698</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">pln</span></font><font face="Times New Roman">
</font>
</p>
</body>
</html>
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_NanoGroup_3Q.pdfRaport_NanoGroup_3Q.pdf Raport za 3 kwartał 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-29 Piotr Mierzejewski Prezes Zarządu Piotr Mierzejewski
2022-11-29 Stefan Bogusławski Członek Zarządu Stefan Bogusławski
2022-11-29 Tomasz Ciach Członek Zarządu Tomasz Ciach
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki