REKLAMA

NANOGROUP S.A.: wyniki finansowe

2022-09-21 18:54
publikacja
2022-09-21 18:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NanoGroup_-_skonsolidowany_skrocony_raport_polroczny_za_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MPA_JZP_RAPORT_Z__PRZEGLADU_30.06.2022_NANOGROUP.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2022_09_21_STANOWISKO_ZARZADU-kopia.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2022_09_RN_uchwala_opinia_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody ze sprzedaży 0 75000 0 16437
II. Zysk / (Strata) operacyjny (1 209 590) (648 607) (260 368) (142 145)
III. Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem (1 209 659) (594 487) (260 382) (130 284)
IV. Zysk / (Strata) netto (1 209 659) (594 487) (260 382) (130 284)
V. Zysk / (Strata) przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0 0 0 0
VI. Zysk (Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym 0 0 0 0
VII. Całkowiete dochody/(straty) ogółem (1 209 659) (594 487) (260 382) (130 284)
VIII. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0 0 0 0
IX. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym 0 0 0 0
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (805 917) (3 249 911) (172 182) (712 231)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (254 770) (16 367) (54 431) (3 587)
XII. Przepływy pienięzne netto z działalnosci finansowej 0 0 0 0
XIII. Przepływy pienięzne netto razem (1 060 686) (3 266 278) (226 613) (715 818)
XIV. Podstawowy zysk netto za jedną akcję (w złotych /EURI) (0,07) (0,04) (0,02) (0,01)
XV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych /EUR) (0,07) (0,04) (0,02) (0,01)
XVI. Aktywa razem 34 787 174 40 843 454 7 432 204 9 034 563
XVII. Kapitał własny razem 34 536 113 40 773 136 7 378 565 9 019 009
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0


Pozycje bilansowe przeliczone zostały wg średniego kursu NBP
obowiązującego w dniu kończącym okreskurs na
dzień 30.06.2022 1 Euro = 4,6806 pln


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
NanoGroup - skonsolidowany skrócony raport półroczny za 2022.pdfNanoGroup - skonsolidowany skrócony raport półroczny za 2022.pdf Skonsolidowany skórcony raport półroczny
MPA_JZP_RAPORT_Z _PRZEGLĄDU_30.06.2022 NANOGROUP.pdfMPA_JZP_RAPORT_Z _PRZEGLĄDU_30.06.2022 NANOGROUP.pdf Raport z przeglądu
2022_09_21_STANOWISKO_ZARZADU-kopia.pdf2022_09_21_STANOWISKO_ZARZADU-kopia.pdf Stanowisko Zarządu
2022_09_RN_uchwała_opinia_RN.pdf2022_09_RN_uchwała_opinia_RN.pdf uchwała rady nadzorczej

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-21 Piotr Mierzejewski Prezes Zarządu Piotr Mierzejewski
2022-09-21 Stefan Bogusławski Członek Zarządu Stefan Bogusławski
2022-09-21 Tomasz Ciach Członek Zarządu Tomasz Ciach
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki