REKLAMA

MIRBUD S.A.: Podpisanie umowy na rozbudowę dróg powiatowych w powiecie płockim

2023-12-04 11:57
publikacja
2023-12-04 11:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-04
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Podpisanie umowy na rozbudowę dróg powiatowych w powiecie płockim
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że konsorcjum firm w składzie:

• KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni (Lider Konsorcjum);

• MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (Partner Konsorcjum),

podpisało umowę z Powiatem Płockim – Zarządem Dróg Powiatowych w Płocku (ul. Bielska 57a, 09-400 Płock).

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin i 2920W Opatówiec - Zagroba”.

Wartość umowy: 72 112 953,49 złotych brutto.

Termin realizacji zadania: 27 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Informacja o podpisaniu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-04 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2023-12-04 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki