REKLAMA

MIESZKO: Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną od Emitenta

2015-01-30 17:33
publikacja
2015-01-30 17:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-30
Skrócona nazwa emitenta
MIESZKO
Temat
Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA (dalej: Emitent) informuje, iż:
1.EMITENT w dniu 30 stycznia 2015 roku otrzymał informację, zgodnie z którą została zawarta umowa (dalej: "Umowa") pomiędzy:

•UAB TB INVESTICIJA - dalej: "TBI" (stanowiącą spółkę ustanowioną zgodnie z prawem Republiki Litewskiej z siedzibą w Wilnie; adres: 26 V.A. Graičiūno str., Vilnius, Republika Litewska, posiadającą tamtejszy numer identyfikacyjny: 301732878; będącą podmiotem w 100% zależnym od Emitenta);

•MONTESUMA UAB - dalej: "MONTESUMA“ (stanowiącą spółkę ustanowioną zgodnie z prawem Republiki Litewskiej z siedzibą w Wilnie ; adres: Didžioji str. 25, Vilnius, Republika Litewska, posiadającą tamtejszy numer identyfikacyjny: 303477593; będącą podmiotem w 100% zależnym od UAB "EVA GRUPE"),

•BISANTIO INVESTMENTS LIMITED – dalej: "BISANTIO" (stanowiącą spółkę zarejestrowaną zgodnie z prawem cypryjskim pod nr HE 275308, z siedzibą w Karaiskakis str 13, P.C 3032 Limassol, posiadająca 100% akcji Emitenta i znajdującą się w grupie kapitałowej UAB "EVA GRUPE")

2.Na podstawie przedmiotowej umowy:

2.1.MONTESUMA celem zapłaty TBI ceny za zakup od TBI akcji spółki AKCINĖ BENDROVĖ “VILNIAUS PERGALĖ" (których to zakup objęty był raportem bieżącym Emitenta nr 38/2014 z dnia 24 grudnia 2014) scedowała na TBI prawo do żądania od BISANTIO zapłaty w związku z zawartymi w dniu 22 grudnia 2014 roku przez BISANTIO i MONTESUMA umowami pożyczek. Przelew dotyczył całej wierzytelności z tytułu jednej z pożyczek oraz części wierzytelności z tytułu drugiej z nich oraz odpowiednio odsetek z obu przelanych wierzytelności – łącznie 26 251 025,43 EUR.

2.2.Dokonane zostało potrącenie wierzytelności przysługującej:

•TBI względem BISANTIO posiadanej przez TBI z tytułu umów pożyczek wskazanych w punkcie 2.1.
•BISANTIO wobec TBI z tytułu obowiązku zapłaty przez TBI wynagrodzenia za przelew w kwocie 26 251 025,43 EUR (będący przedmiotem umowy, o którym EMITENT informował w raporcie bieżącym nr 3/2015 z 29 stycznia 2015 r. ).


3.Kryterium będącym podstawą uznania Umowy za umowę znaczącą jest wartość aktywów stanowiąca co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-30 Tomasz Ciemała Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Tomasz Ciemała
2015-01-30 Sebastian Sedlaczek Główny Księgowy Sebastian Sedlaczek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki