REKLAMA

MEGARON S.A.: Wybór biegłego rewidenta

2023-03-24 17:38
publikacja
2023-03-24 17:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-24
Skrócona nazwa emitenta
MEGARON S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że Rada Nadzorcza MEGARON S.A. w dniu 24 marca 2023r., uchwałą nr 2/03/2023/RN-P, dokonała wyboru firmy audytorskiej:
HLB M2 Audit PIE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-521), przy ul. Rakowieckiej 41/27, nr ewidencyjny PANA 4123, której powierzyła przeprowadzenie:
a) przeglądu lub badania - według uznania Zarządu Spółki - śródrocznych skróconych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki w latach 2023 i 2024;
b) badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2023 oraz za rok obrotowy 2024;
c) ocen sprawozdań o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023 oraz za rok obrotowy 2024.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-24 Mariusz Sikora Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki